Príležitosť pre vidiek

Tagged: , ,

V utorok 6.mája 2014 sa na Gazdovskom dvore v Turčianskych Kľačanoch konalo zaujímavé podujatie – školenie Význam pestovania tradičných odrôd ovocia a revitalizácia starých sadov. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť na význam pestovania tradičných  odrôd ovocia, najmä z pohľadu ich odolnosti voči chorobám, škodcom či mrazu a  stabilnejším výnosom. Školenie bolo určené verejnosti, pestovateľom so záujmom o tradičné odrody , ich zachovanie a zaujímavá bola aj teoretická  časť zameraná na biologickú ochranu, ktorú lektoroval Ing. Zoltán Tamašek .

Ing. Zoltán Tamašek  (prvý sprava)
Ing. Zoltán Tamašek (prvý sprava)

Organizátormi podujatia boli Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Vidiecky parlament na Slovensku, ktorí prostredníctvom projektu „Zamestnanosť na vidieku – možnosti a výzvy  podporeného  Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia , hľadajú pre slovenský vidiek možnosti vytvárania pracovných príležitostí práve cez aktivity a činnosti, ktoré k vidieku patria a v minulosti mali pre jeho obyvateľov veľký význam. Účastníci podujatia , ktorí pricestovali nielen z regiónu Turiec, boli veľmi potešení účasťou hlavného lektora, ktorým bol významný slovenský ovocinár Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.,dr.h.c. Ten vo svojej prednáške objasnil význam pestovania tradičných odrôd ovocia, ale zvlášť hodnotné boli jeho praktické ukážky obnovy v starom sade v Turčianskych Kľačanoch, o ktorý sa stará poľnohospodársky podnik pod vedením Ing.Vargaeštoka.

Ovocný sad v T.Kľačanoch
Ovocný sad v T.Kľačanoch

Okrem hlavného programu mali účastníci možnosť oboznámiť sa s činnosťou podniku, ktorý má významné postavenie medzi producentmi ekologických produktov  ( ovčiarske  výrobky z ekofarmy ) . To, že sa podujatie uskutočnilo v našom regióne, je zásluha Ing. Janky Mikušákovej z Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec so sídlom v Necpaloch, ktorá sa snaží nachádzať príležitosti a  výzvy pre turčiansky vidiek . Toto podujatie bolo tiež jednou z nich.

/ 3357 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).