GAZDOVSKÉ DVORY SÚ ŠANCOU AJ PRE TURIEC

Značky: , ,

[jwplayer config=“Regionportal 640″ mediaid=“1950″]

Predaj z dvora. Realizátorm tejto myšlienky je Stanislav Becík. Po jej uvedení do života, začali ožívať vidiecke dvory, ľudia sa začali zaujímať o chov hydiny a jej predaj z dvora. Obyvatelia vidieka sa opäť začali zaoberať dochovávaním jahniat a ich predajom v živom stave, alebo jatočne opracovanom. Začal byť záujem o chov dobytka, koní, vodnej hydiny i produkciu čerstvých vajíčok. Veľký záujem o nákup čerstvých a kvalitných potravín priamo od farmárov prejavila aj verejnosť.

Oživenie a budovanie gazdovských a hospodárskych dvorov je aj liekom na nezamestnanosť.

V oživení poľnohospodárstva vidí Stanislav Becík cestu k výraznému zníženiu nezamestnanosti a zároveň rozvoju vidieka. Hovorí:

„Na Slovensku je 2752 obcí a 138 miest. Všade sú torzá bývalých družstiev, alebo majetkov, gazdovstiev, opustených dvorov, chátrajúcich objektov plné buriny a rozpadajúcich budov. Česť výnimkám, a tých si mimoriadne vážim. Nemohlo by byť v každej z týchto dedín, alebo miest, a je to otázka pre majiteľov týchto hospodárskych dvorov, pre starostov, primátorov, ale aj poslancov VÚC a Národnej rady, vytvorené hospodárstvo s chovom zvierat, s pracovnými príležitosťami. Veď ovečka spasie trávu a dáva úžitok, tak isto kozie mlieko dovážame a predáva sa v obchodným reťazcoch za 3 Eurá liter. Na týchto dvoroch by mohli byť chované kone pre potešenie detí, mladých ľudí, pritiahnutie ich k prírode, dal by sa tam chovať hovädzí dobytok, vyprodukovať čerstvé mlieko na predaj z gazdovstva, dali by sa tam chovať husi, veď hus potrebuje denne minimálne 1 kg trávy, alebo buriny, ktorú si sama spasie. Vlastne prinavrátiť do dedín život, vytvoriť pracovné miesta a vyprodukovať kvalitné domáce produkty, čerstvé na priamy predaj pre tam žijúcich spoluobčanov. Nie na darmo sa hovorí, že by sme mali rozmýšľať globálne, ale stravovať sa lokálne. A pôdohospodárstvo a zdravá výživa národa je spojená nádoba so zdravotníctvom. Ak z jedného korunu zoberieš do druhého musíš 2 koruny pridať. Počet obcí a miest je tak veľký, že keby v každej z nich len niekoľko ľudí našlo prácu, podotýkam ľudí s nízkou kvalifikáciou, ale ktorí chcú slušne žiť, čestne pracovať , voňať od svojej profesie, na Slovensku by okamžite vznikli tisíce pracovných miest nehovoriac o pridanej hodnote produktu, ktorú by títo pracovníci vytvorili. Jedným slovom dedina by mala byť sebestačná vo všetkých základných potravinách.“

Inšpirácia pre Turčanov.

Stanislav Becík veľmi dobre vie o čom hovorí. Nie je len zanieteným propagátorom gazdovských dvorov, ale sám taký v Branove vytvoril. Začiatkom februára ho tam navštívilo niekoľko starostov obcí a predstaviteľov samosprávy z Turca. S. Becík ich previedol po rozsiahlom, upravenom a čistom Gazdovskom dvore. Pozreli si areál a podmienky v ktorom tu chovajú predovšetkým plemená ošípaných – mangalica, maďarského stepného dobytka, oviec Cigája, kôz, pečeňových husí, mäsovo – nosivých sliepok a kurčiat, frízskych koní a koní welsh pony. Tieto plemená tu majú význam z hľadiska histórie a atrakcií obnovy chovu v tradičných podmienkach rodinných fariem. Najväčšiu časť produkcie predávajú v Branove priamo z dvora. Tunajší Gazdovský dvor predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj. Vytvára podmienky zodpovedajúce prirodzeným potrebám a etickým zásadám chovu hospodárskych zvierat. Zámerom je produkovať kvalitné domáce potraviny v dostatočnom množstve s vysokou nutričnou hodnotou a vytvoriť vysokú dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom.

Návšteva Gazdovského dvora v Branove bola pre tých, ktorí sa jej zúčastnili veľmi inšpiratívna. Veď turčiansky vidiek má výborné predpoklady práve pre takýto spôsob hospodárenia, produkcie miestnych, čerstvých a zdravých potravín. Je to aj spôsob ako vytvoriť množstvo pracovných príležitostí v našom regióne a celkovo podporiť rozvoj vidieka a doplniť veľkovýrobnú štruktúru poľnohospodárstva o takéto, či podobné gazdovstvá. Dúfajme, že semienko zasiate do myslí a sŕdc Turčanov v Branove, padlo na úrodnú pôdu.

fotozv-63

Ján Farský

video: autor, foto: Gazdovský dvor Branovo

/ 2944 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).