Valčou opäť zneli heligónky – fotoreportáž

Značky: , , ,

Aj na tohtoročnej prehliadke ako vždy vládla výborná atmosféra. Podujatie svojou prítomnosťou obohatila folklórna skupina Valčianka, ktorá potešila všetkých prítomných úvodnou scénkou pod názvom „Vítanie jari“. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie Ondreja Chovana a žaškovských heligonkárov, kde najmä tí najmenší – Sofia Lacková a René Čierny – zožali najväčší potlesk. Sprievodným programom nedeľnej oslavy jari boli predajné stánky remeselníkov, ale i stánky s občerstvením.

Na valčiansku prehliadku heligónkarov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči.  Podujatie prišlo podporiť svojou účasťou viac ako 250 ľudí. Organizátormi podujatia boli Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Veľká vďaka patrí aj neúnavnému organizátorovi tohto jedinečného podujatia Jánovi Lučanovi.

Mgr. Monika Ondrušová
Foto: Jarko Meriač

/ 2987 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).