V Martine sa hľadalo umenie!

Dňa 25.10.2012 bola vo výstavných priestoroch Matičného domu (Beňuškovho domu) v Martine otvorená výstava študentov a pedagógov umeleckých škôl s názvom In.Média.Art. Výstavný projekt realizovaný neformálnym združením výtvarníkov s identickým názvom, Ateliér In.Média.Art, prebiehal počas roku 2012 v prostredí mladých talentovaných výtvarníkov. Myšlienka projektu výtvarníka Vlada Bátoryho, aby sa na profesionálnej umeleckej platforme stretávali mladí výtvarníci sa stala reálnou už v roku 2011, kedy Matica slovenská po prvý krát predstavila ich tvorbu. Na výstave sú prezentované ďalšie práce, ktoré vznikli zo spolupráce Matice slovenskej s týmto neformálnym združením, Ateliérom In.Média,Art. Priestor, ktorý ateliér poskytuje nie je ohraničený vekom, ale dáva si za úlohu dbať na profesionálne umelecké vyjadrovanie. In.Media.Art. je alternatívou pre všetkých profesionálnych výtvarníkov (v zmysle študentov aj absolventov stredných a vysokých umeleckých škôl), ktorí hľadajú možnosti realizácie a sebavyjadrenia. Ateliér poskytuje možnosti na slobodnú tvorbu a podporuje názory. Spoluprácou vzniklo množstvo, nie len výtvarných diel, ale predovšetkým ďalších myšlienok a postojov mladých ľudí.

Výraznou mierou k vzniku tejto výstavy prispel aj grant z Ministerstva kultúry a z mesta Martin. Počas projektu prebiehali workshopy v priestore ateliéru Matice slovenskej na Mudroňovej 1, ktoré boli zamerané na tvorbu reflektujúcu pocity rezonujúce v súčasnej spoločnosti. Každý výtvarník flexibilne pracoval so svojim časom a materiálom, ktorý mal k dispozícii. Každý výtvarník má vzťah k inej technike, k inému médiu, ale to čo ich spájalo bola sloboda vo výtvarnom prejave. Nebola dôležitá téma, ani striktne daná technika, či motív, všetko záležalo na samotných výtvarníkoch. V začiatkoch prebiehali spoločné stretnutia, kde sa vyprofilovali subjektívne témy, ktoré sa v cieli navzájom rešpektovali. Tento zvláštny súlad diel vychádza zo spoločných stretnutí, tvorení myšlienok a vzájomnom ovplyvňovaní sa. Každý z vystavujúcich mladých výtvarníkov predstavuje svoje vlastné, individuálne námety a techniky. Nové médiá zohrávajú dôležitú úlohu, ale nezaostáva ani sochárstvo, alebo maľba. Na otázku prečo diela mladých vystavujúcich výtvarníkov vyznievajú miestami tak depresívne, povedali, že život aj spoločnosť sú negatívne. Podľa ich slov si pozitívne veci nechávajú pre seba ale negatívne pocity plynúce z tejto doby potrebujú zo seba dostať tvorbou.

Zaujímavosťou je, že pri tvorbe týchto diel výtvarníci využívali svojich „kolegov“, objavujú sa napr. v bustách Mária Ngvyena. Dominika Malovecká vytvorila v kontúrach míma Miša Juríka, Ivka Kalnická vytvorila fotografie Mišky Adamcovej, ale vyskytujú sa aj autoportréty napr. Adam Turzo vytvoril Adama verzia 1 klon tak, že sadrovú formu svojho tela následne vystlal vrecovinou, spevnil lepidlom a jednotlivé časti spojil dokopy. Farebné šnúry predstavujú životne dôležité tepny v jeho tele.

Spolupráca mladých výtvarníkov a Matice slovenskej bude naďalej pokračovať, počet členov neformálneho ateliéru In.Média.Art bude narastať a budú vznikať ďalšie práce. Pozývame vás na výstavu, kde zaručene umenie nájdete! Výstava potrvá do konca novembra 2012.

ZDROJ: Matica slovenská

/ 319 Articles

HuT

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).