Záhradný domček v skanzene dostane nový šat

Tagged: , , ,

Medzi najzaujímavejšie stavby v Múzeu slovenskej dediny patrí bezpochyby drevená filagória – záhradný domček – z polovice 18. storočia. Objekt sprístupnený návštevníkom už takmer dve desaťročia si však nutne žiadal rekonštrukciu. Jeho drevené steny zdobia jedinečné nástenné maľby z roku 1792. No poškodená šindľová strecha a zlý stav ostatných drevených súčastí mohli spôsobiť, že by dvestoročné maľby prestali tešiť návštevníkov najväčšieho slovenského skanzenu. Na výmenu čakali aj poškodené konštrukčné prvky schodiska a pavlače, opravu potrebovala tiež vonkajšia omietka prízemia.

Občianske združenie Jahodnícke háje, ktoré funguje ako záujmové združenie pri Múzeu slovenskej dediny, získalo v máji grant 4 200 eur na rekonštrukciu filagórie. Do grantového zamestnaneckého programu Poklady môjho srdca, ktorý vypísala Nadácia VÚB, sa zapojilo 95 projektov. Záhradný domček zo Slovenského Pravna bol jedným zo siedmych, ktoré spomedzi nich uspeli.

Po podpísaní zmluvy v júni tohto roku sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávku šindľa a reziva potrebného na rekonštrukčné práce. V priebehu júla demontovali a zlikvidovali členovia OZ pôvodnú poškodenú krytinu a tzv. dvojitým krytím položili nový šindeľ.  V súčasnosti prebieha demontáž schodiska a pavlače, konzervácia nosných hrád a výroba nových konštrukčných prvkov, ktoré nahradia poškodené časti schodiska, pavlače a jej zábradlia.

Záhradný domček – filagória stála až do šesťdesiatych rokov minulého storočia vo farskej záhrade kostola v Slovenskom Pravne. Viac ako 230 rokov bola miestom oddychu miestnych kňazov, no i svedkom mnohých rozhovorov nad džbánkom vína či pri jednej-dvoch partičkách kariet. Neskutočné maľby na drevených stenách si toho už vypočuli veľa. Vďaka grantu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca budú môcť byť i naďalej tichými svedkami cudzích rozhovorov.

Rekonštrukčné práce na filagórii by mali členovia OZ Jahodnícke háje ukončiť do konca septembra tohto roka.

Anna Kiripolská, Katarína Očková

foto:

objekt filagórie v Múzeu slovenskej dediny pred rekonštrukciou. (foto: Katarína Očková)
objekt filagórie v Múzeu slovenskej dediny pred rekonštrukciou. (foto: Katarína Očková)

 

pokládka novej šindľovej krytiny na filagórii tzv. dvojitým krytím (foto: Jaroslav Neplech)
pokládka novej šindľovej krytiny na filagórii tzv. dvojitým krytím (foto: Jaroslav Neplech)

 

interiér poschodia filagórie s maľbami Liboria Lazara. (foto: Katarína Očková)
interiér poschodia filagórie s maľbami Liboria Lazara. (foto: Katarína Očková)

 

aktuálny stav rekonštrukcie objektu filagórie - položená nová šindľová strecha, demontované schodisko a pavlač. (foto: Katarína Očková)
aktuálny stav rekonštrukcie objektu filagórie – položená nová šindľová strecha, demontované schodisko a pavlač. (foto: Katarína Očková)

 

 

/ 3398 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).