Výtvarné spektrum 2016

Značky: , ,

Regionálnu súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V aktuálnom 53. ročníku sa súťaže zúčastnilo až 36 autorov s vyše stovkou prác. Veľmi nás tešia noví aktívni výtvarníci, ktorí svojou účasťou spestrili paletu diel Výtvarného spektra. Neodmysliteľnú súčasť súťaže tvorili práce členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí už tradične obohatili výtvarné spektrum. Porota v zložení: Peter Matis, Renáta Ižipová a Monika Váleková vybrala kolekciu prác, ktoré budú reprezentovať náš región na krajskom kole.

Krajské kolo Výtvarného spektra 2016 sa uskutoční 10. 6. 2016 v Kultúrnom  a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Pridanou hodnotou súťaže bol aj rozborový seminár, ktorý bol súčasťou vernisáže a jeho cieľom bolo pomôcť neprofesionálnym výtvarníkom z Turca v rozvíjaní umeleckej kreativity aj technických schopností v ich ďalšej výtvarnej tvorbe.

Všetkým autorom ďakujeme za účasť na tohtoročnom 53. ročníku, víťazom srdečne blahoželáme a do ďalšej tvorby  prajeme veľa inšpirácie.

 

Výtvarné spektrum 2016

Výsledky z regionálneho kola

Kategória B:

  1. Vladimír Petrovič
  2. Oľga Lofflerová
  3. Janka Jesenská

 

Čestné uznanie v kategórii B:

Miroslav Lechan

Beáta Rizmanová

Anna Letková

 

Kategória C:

  1. Jarnila Prievozníková
  2. Ľubomíra Osadská
  3. Lucia Mertlová

 

Čestné uznanie v kategórii C:

Mária Mravcová

Marcela Pajurková

Eduard Jurčák

 

Kategória D:

  1. Radovan Šenšel
  2. Emília Kmeťová

 

Čestné uznanie v kategórii D:

Radovan Šenšel za kolekciu prác s ekologickou tematikou.

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie Turčianske kultúrne stredisko v Martine

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).