Výstavné spektrum 2015 predstavilo vyše stovku diel

Značky: , , , , ,

Regionálnu súťaž pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou.

V aktuálnom 52. ročníku sa súťaže zúčastnilo 31 autorov s vyše stovkou prác. Porota v zložení: Ivan Bíly, Renáta Ižipová a Monika Váleková vybrala šestnásť prác, ktoré budú reprezentovať náš región na krajskom kole.

V kategóriách B (25 až 60 rokov) a C (nad 60 rokov), do ktorých sa prihlásilo najviac autorov, prevažovali námety z prírody s ľudskou postavou aj bez nej. Prítomné boli motívy krajiny neporušenej zásahom človeka, ale aj civilizovanej – spomeňme vedutu Banskej Bystrice. Okrem toho si autori vyberali historické budovy kostolov, ale aj obrázky usilujúce sa zachytiť zanikajúcu tradičnú vidiecku architektúru. Nechýbali námety zo súčasnej dediny a z mestských sídlisk. Okrem slovenskej, často turčianskej krajiny sa medzi dielami objavili dovolenkové uličky prímorských letovísk. Uvidíte aj portréty, zátišia i kytice. Diela sa vyznačovali širokou škálou výrazov – od lyrických a abstraktných až po realistické. Niektoré diela poukazovali na vzdialené inšpirácie impresionizmom, pop-artom, secesiou, expresionizmom, vždy pretkané originálnou filozofiou autorov. V kategórii D (insitná tvorba) bola zastúpená maliarska tvorba námetmi tradičnej dedinskej architektúry a drôtená figurálna plastika zhotovená tradičnými drotárskymi postupmi a výpletmi. Všetky prihlásené diela mali jedného spoločného menovateľa a tou bola úprimná radosť z tvorby a veľká chuť preniesť na plátno či na papier to, čo lahodí oku a dá príležitosť autorovi popasovať sa s motívom. A predovšetkým poteší nielen autora, ale i divákov jeho diela.”

P1030913

Porotkyňa Monika Váleková práce hodnotila takto:

“Diela prihlásené do Výtvarného spektra 2015 sa vyznačovali pestrosťou námetov, autorských rukopisov i originálnych filozofií, o čom svedčí výstava, ktorú otvárame. Vo výraznej prevahe diela dvojrozmerné, výnimku tvorili len drôtená plastika a reliéfna drevorezba. Umelcom sa z výtvarných techník najviac prihovárala olejomaľba vyznačujúca sa rozmanitosťou rukopisov a zmyslom pre narábanie s farbou (spomenieme aspoň splývavý rukopis, pastóznu maľbu, široké hladké plôšky vytvorené špachtľou). Klasické grafické techniky, ktoré sú pomerne časovo náročné a vyžadujú si schopnosť zrkadlového videnia motívu, absentovali. No bola zastúpená ich takpovediac moderná pokračovateľka – počítačová grafika. Medzi kresbami prevažovali diela vytvorené pastelom, ktorý je na jednej strane materiálom technicky náročným, na druhej strane dáva umelcovi možnosť dosiahnuť výnimočnú mäkkosť zobrazeného motívu. Niekoľko autoriek tvorilo koláže prevažne z fotografií kombinovaných s maľbou a papierom rôznych štruktúr. V kategórii A určenej pre umelcov od 15 do 25 rokov prevažoval experiment s tvarom a kompozíciou. Najmladší autori dali prednosť abstraktným motívom a štylizácii smerom k minimalistickému výrazu.

P1030930

Súčasťou a pridanou hodnotou súťaže bol  rozborový seminár, ktorý veríme, že pomôže neprofesionálnym výtvarníkom z Turca rozvíjať umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické schopnosti v ich ďalšej výtvarnej tvorbe.

Všetkým zúčastneným autorom ďakujeme za účasť na tohtoročnom ročníku a víťazom srdečne blahoželáme. Do budúceho roka prajeme veľa inšpirácie.

Mgr. Radoslav Pančík

metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).