Výstava : ON, ONA, ONÉ (Zuzana Flimelová, Igor Ondruš)

Značky: , , , , ,

Výstava má ambície ponúknuť mužský a ženský princíp nazerania na telesnosť, sexualitu a zložitú sféru vzťahov medzi mužom a ženou, polemizovať so zažitými sociálnymi vzorcami a manipulatívnosťou fenoménu fyzickej krásy.

Ich spoločné obrazné videnie a témy, ktoré vo svojej maliarskej tvorbe spracúvajú, majú spoločného menovateľa, ktorým je neprispôsobivosť a istý druh trdošijnosti v preferovaní svojského zobrazovania telesnosti, resp. toho, čo svet medzi mužom a ženou, tak príťažlivý a vzrušujúci zároveň, predstavuje.

Kurátorka: Beáta Jablonská

frimmelova

Názov podujatia: Zuzana Flimelová, Igor Ondruš: ON, ONA, ONÉ

Usporiadateľ:      Turčianska galéria v Martine a Žilinský samosprávny kraj

 Miesto konania:   Turčianska galéria, Daxnerova 2, 036 01 Martin

 Trvanie výstavy:  11. 9. 2014 – 2. 11. 2014

 Autor:                  Terézia Závacká

/ 2951 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).