Vajanského Martin pozná svojich víťazov

Značky: , ,

Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa  umeleckého textu na poéziu a prózu. Do súťaže sa zapájajú žiaci základných škôl (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelí od 20 rokov (V. kategória) z okresov Martin a Turčianske Teplice. Miestom merania síl súťažiacich bola Turčianska knižnica v Martine a v posledný súťažný deň priestory Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach. V tomto roku o postupe víťazov na krajské kolo zo 137 súťažiacich  rozhodovalo 30 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov či spisovateľov. Závery ich rozhodnutí posunuli 19 recitátorov na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 27. a 28. apríla v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine. V rámci krajského kola Vajanského Martin sa 29. apríla  uskutoční v Národnom dome Slovenského komorného divadla v Martine prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov.

Regionálne kolo súťaže bolo zrealizované s finančným prispením mesta Martin a mesta Turčianske Teplice.

Výsledky regionálneho kola Vajanského Martin 2015:

Okres Martin:

I.kategória poézia – počet súťažiacich: 21, porota: Mgr. Ivona Guráňová, Mgr. Gabriela Hamranová, Mgr. Igor Válek

miesto – Petra Najšelová (ZŠ s MŠ Ul. Priehradná MT)
miesto – Daniel Šupolík (ZŠ Blatnica)
miesto – Terézia Staňová (ZŠ SNP Sučany)
I.kategória próza – počet súťažiacich: 16, porota: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Zuzana Bukovenová, Adam Kmeť

miesto – John William O´Brien (ZŠ Ul. P. Mudroňa MT)
miesto – Karol Bujňák (ZŠ Benice)
miesto – Lucia Pavlová (ZŠ Turany)
Čestné uznanie – René Mažári (Súkromná ZŠ BellAmos MT)

 

II.kategória poézia – počet súťažiacich: 17, porota: Ing. Ján Cíger, Mgr. Božena Bíziková, Mgr. Mária Líšková

miesto – Stela Szabóová (ZŠ Benice)
miesto – Alena Kubalová (Gymnázium J. Lettricha MT) s odporúčaním postupu na krajské kolo
miesto – Rebeka Dorková (Súkromná ZŠ BellAmos MT)
miesto – Erik Stach (ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Vrútky)
II.kategória próza – počet súťažiacich: 20, porota: Mgr. Monika Lovásová, Mgr. Dana Grenová, Mgr. Mária Bročková

miesto – Liliana Kováčová (Súkromná ZŠ BellAmos MT)
miesto – Dorota Lučanová (ZŠ s MŠ Ul. Gorkého MT)
miesto – Rebeka Machovčáková (Gymnázium J. Lettricha MT)
III.kategória poézia – počet súťažiacich: 7, porota: PhDr. Peter Mišák, Mgr. Danka Kubičková, Iveta Salíniová

miesto – Kristián Demčík (Gymnázium J. Lettricha MT)
miesto – Soňa Kmeťová (ZŠ Ul. Jahodnícka MT)
miesto – Sarah Kristína Novotná (ESŠ Martin)
III.kategória próza – počet súťažiacich: 16, porota: Mgr. Andrea Najšlová, Mgr. Vlasta Kunovská, Mgr. Janka Muchová

miesto – Dávid Bače (Gymnázium J. Lettricha MT)
miesto – Alžbeta Horecká (ZŠ H. Zelinovej Vrútky) s odporúčaním postupu na krajské kolo
miesto – Barbora Socháňová (Gymnázium J. Lettricha MT)
miesto – Nina Krížová (ZŠ s MŠ Ul. Gorkého MT)

Okres Martin a Turčianske Teplice:

IV.kategória poézia a V.kategória poézia – spoločná porota: Mgr.art. Anna Čičmancová, Mgr. Zuzana Vaváková, Mgr. Lucia Truchlá

IV.kategória poézia – počet súťažiacich: 7

miesto: Jakub Janotík (Súkromná spojená škola MT)
miesto: Anna Kvašňovská (Súkromná spojená škola MT)
miesto: Terézia Lazarová (Gymnázium VPT Martin)
V.kategória poézia – počet súťažiacich: 2

miesto: Želmíra Mišutová
miesto: Viliam Kúdelka s odporúčaním postupu na krajské kolo
IV.kategória próza a V.kategória próza – spoločná porota: PhDr. Milan Gonda, Ing. Ján Brezina, PaedDr. Monika Juríková

IV.kategória próza – počet súťažiacich: 8

miesto: Klára Deketová (BGMH Sučany)
miesto: Tatiana Galambošová (Súkromná spojená škola Martin) s odporúčaním postupu na krajské kolo
miesto: Martin Zachar (Súkromná spojená škola Martin)
Čestné uznanie – Michaela Hriňová (Gymnázium VPT Martin)

V.kategória próza – počet súťažiacich: neobsadené

 

Okres Turčianske Teplice:

I.kategória poézia, II.kategória poézia a III.kategória poézia – spoločná porota: Mgr. Milan Michalík, PaedDr. Slávka Sudorová, Mgr. Gabriela Očkajová

I.kategória poézia – počet súťažiacich: 5

miesto: Janka Kovalčíková (ZŠ s MŠ Školská TR)
miesto: Kristína Krchová (ZŠ Horné Rakovce)
miesto: Andrea Kevická (ZŠ s MŠ Dubové)
miesto: Tereza Domková (ZŠ s MŠ Žarnovická TR)
II.kategória poézia – počet súťažiacich: 4

miesto: Emma Siekelová (ZŠ Horné Rakovce)
miesto: Margaréta Beláňová (Spojená škola – GMG TR)
miesto: Nikola Bieliková (ZŠ s MŠ Žarnovická TR)
III.kategória poézia – počet súťažiacich: 1

miesto: Barbora Musilová (Spojená škola – GMG TR)
I.kategória próza, II.kategória próza a III.kategória próza – spoločná porota: Anna Dubovcová, Mgr. Ondrej Nagaj, Mgr.art. Miroslav Bartoš

I.kategória próza – počet súťažiacich: 3

miesto: Samuel Kružlic (ZŠ s MŠ Školská TR)
miesto: Emma Leváková (ZŠ Horné Rakovce)
miesto: Miroslav Poliak (ZŠ s MŠ Žarnovická TR)
II.kategória próza – počet súťažiacich: 6

miesto: Dominik Cingel (ZŠ v Sklenom)
miesto: Nina Michalíková (ZŠ s MŠ Školská TR)
miesto: Róbert Porubský (ZŠ Horné Rakovce)
III.kategória próza – počet súťažiacich: 4

miesto: Aurel Kubacka (Spojená škola – GMG TR)
miesto: Zuzana Michalková (Spojená škola – GMG TR)
miesto: Zdenka Bejdáková (ZŠ Slovenské Pravno)

Monika Ondrušová
manažér ZUČ pre umelecké slovo a hudbu
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

/ 2990 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).