Tvorivá dielňa tradičných remesiel

Tagged:

Štúdio Pivnica pripravuje, v rámci série podujatí Tvorivo so Štúdiom Pivnica, tvorivú dielňu tradičných remesiel. Tvorivá dielňa organizovaná v priestore Múzea slovenskej dediny v Martine je tematicky zameraná na tradičné remeslá ako sú napríklad modrotlačiarstvo a výroba ľudových ozdôb – čeleniek, párt a pod. Priestor skanzenu ponúka účastníkom nielen návrat ku koreňom a tradičnu ako takému, ale aj náhľad a pripomenutie si remeselných zručností našich predkov. Účastníci si budú môcť vyrobiť vlastné potlačené textílie a taktiež ženské ozdoby do vlasov ako sú party, čelenky, venčeky a podobne.
Podujatie sa uskutoční 10. júna 2018 od 11.00 h v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

Tvorivá dielňa tradičných remesiel je realizovaná v rámci projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME, ktorý je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Zámerom projektu ŠTÚDIO PIVNICA – ZAČÍNAME je vytvoriť kvalitnú kultúrno-umeleckú platformu. Hlavnými aktivitami je organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí v oblasti kultúry a umenia a vytvorenie priestoru multižánrového charakteru.
Spoluorganizátormi podujatia sú Združenie turčianskych muzikantov a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Eva Palovčíková Záthurecká a Rebeka Mikušová
Štúdio Pivnica

/ 3348 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.