Turčianska galéria v mesiaci Apríl

Značky: , ,

Slovenská výtvarná moderna v Turci

Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

25. 2. 2016 – 1. 5. 2016

ANDREJ RUDAVSKÝ: POVEDOMÉ FORMY

Rozsiahla prezentácia diela významného predstaviteľa moderného slovenského umenia Andreja Rudavského (1933) v Turčianskej galérii v Martine, je výstavným konceptom sledujúcim nie len typickú sochársku tvorbu tohto významného „Galandovca“, ale predovšetkým jeho maliarske dielo. Po prvý krát tak práve Turčianska Galéria v Martine ponúka doteraz najkomplexnejší prehľad maliarskej tvorby Andreja Rudavského vôbec.

Kurátor. Miroslav Haľák

25. 2. 2016 – 1. 5. 2016

DAVID JAVORSKÝ: O PRIESTOROCH, O PREDMETOCH A O POCTÁCH

David Javorský (1992) je slovenským výtvarníkom nastupujúcej generácie pôsobiacim v Krakove. Jeho výstava, v rámci veľkého projektu venovaného Andrejovi Rudavskému, je výsledkom jeho umeleckého smerovania a výtvarného myslenia, ktoré je na Slovensku ojedinelé. Ide o postoj k témam náboženstva, vlastného pôvodu, rodiny, a životného priestoru, ktorý sa vo svojich kresbách snaží viac spresniť.

Kurátor. Miroslav Haľák

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD

Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY

Prehliadky aktuálnych výstav pre dospelých návštevníkov, komentované priamo kurátorom výstavy.

V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné  vopred objednať  u pani Evy Mužilovej (043 /4224448)

 

13. 4. 2016 o 15.00 h.

ATELIÉR RODINY

Ateliér rodiny si pre Vás, rodičov a deti, pripravil prácu s farbou. Budeme odtláčať obrázky namaľované na skle na vopred namočený výkres. Inšpiráciu nám ponúkne významný slovenský umelec Andrej Rudavský a pod jeho obrazmi budeme spolu tvoriť. Vstupné: 2 €

14. 4. 2016 o 17.00 h.

MASTERCLASS

V aprílovom Masterclass sa budeme venovať grafickej technike monotypu, ktorá je na rozhraní maľby a grafiky. Vytvoríme vlastné diela inšpirované významným slovenským umelcom a „Galandovcom“ Andrejom Rudavským, ktorý sa systematicky venoval konštruktívnemu mysleniu v ploche obrazu. Vstupné: 2 €

28. 4. 2016 o 17.00 h.

FACE TO FACE: Umenie, s ktorým máme problém…

Návštevníci galérií sú neustále konfrontovaný s dielami, ktorých prevedenie je natoľko experimentálne, že sa medzi nimi a danými dielami vytvára akási bariéra. Táto prekážka bráni divákovi zahĺbiť sa do výtvarnej alebo priestorovej kvality daného diela, pretože je automaticky považované za čosi náhodné, nedokončené, vyzývavé ba dokonca primitívne alebo extravagantné a nepochopiteľné. Skúsme sa preto pozastaviť nad umeleckým dielom a vypočuť si jeho príbeh, pretože v príbehoch, práve aj tých najnepochopiteľnejších diel sa skrýva ich hodnota.  Prednášajúci: Miroslav Haľák

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).