Turčianska galéria štartuje v novom roku s dvoma vernisážami

Značky: , , , , , , , ,

Štreitove fotografie s tvorivými zásahmi Filu

Rudolf Fila – Jindřich Štreit: In optima forma

streitZákladom spoločných diel oboch umelcov sú reprodukcie fotografií Jindřicha Štreita, ktorý sa už viac desaťročí pokúša zachytávať objektívom fotografického aparátu život obyčajných ľudí. Vždy si vyberie jeden región a v ňom sa usiluje zachytiť všetky stránky každodenného života. Jeden takýto cyklus sa stal základom pre vytvorenie kalendára a tieto kalendáre sa potom stali podkladom pre tvorivé zásahy Rudolfa Filu. Zmyslom maliarskych intervencií je oslabenie väzieb fotografií so skutočnosťou a transformácie pôvodných dokumentárnych fotografií na umelecké artefakty. Škála zásahov je veľká, siaha od nenápadného upozorňovania na malé detaily až po masívne zakrývanie niektorých častí fotografie súvislou farebnou plochou. Zmysel výsledných spoločných artefaktov nezávisí len od Štreitových fotografií, nezávisí ani od Filových maliarskych zásahov, ale tvorí sa na hranici medzi fotografickým záznamom a maliarskym zásahom, medzi reprezentáciou a popretím referencie.

Kurátor:  Peter Michalovič

Božena + Eva + Jana Brezinová: KONTINUUM

brezinoveDovoľujeme si vás pozvať na skupinovú výstavu troch autoriek: Boženy Brezinovej (1956), Evy Péč-Brezinovej (1979) a Jany Brezinovej (1982) Kontinuum, ktorá bude inštalovaná vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie v Martine v období:  5.2.2015.- 15.3.2015. Spomínaná výstava je voľným pokračovaním výstavy Kontinuum, ktorá sa s priaznivým ohlasom uskutočnila minulý rok v galérii NBS – MMM v Kremnici. Výstava približuje  rozdielnu tvorbu autoriek, ktoré spájajú pokrvné putá a rodinné väzby. Kontinuum, takto nazvali svoju prvú spoločnú výstavu  naše tri autorky – Božena, Eva a Jana Brezinové. Výstava, matky a dvoch dcér, profesionálnych výtvarníčok, nie je javom práve každodenným. Konfrontácia, či dialóg ich autorských prístupov, hľadanie spoločných východísk, ale aj rozdielnych generačných či osobných pohľadov v ich tvorbe, je prísľubom zaujímavého kultúrneho zážitku počas výstavy.

Výstavu kurátoruje galerista a kunsthitorik Andrej Jaroš.

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).