Turčianska galéria so špeciálnym letným programom

Tagged: ,

Slovenská výtvarná moderna v Turci

Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

 15. 5. 2015 – 23. 8. 2015 POCTA GALANDOVI (1895 – 1938)

K 120. výročiu narodenia maliara, grafika, knižného ilustrátora a vynikajúceho výtvarného pedagóga Mikuláša Galandu usporiadame výstavu Pocta Mikulášovi Galandovi. Jej cieľom je pripomenúť a uctiť si pamiatku a dielo tohto vynikajúceho umelca zakladateľskej generácie moderného slovenského výtvarného umenia v širších umeleckých súvislostiach obdivuhodnej syntézy domácej tradície slovenského ľudového umenia a modernej výtvarnej reči. Výstava zároveň chce aj výtvarne dokumentovať podnetnosť Galandovho diela prezentáciou niekoľkých umelcov, ktorých jeho tvorba inšpirovala ako formálne tak i obsahovo (J. Mudroch, K. Sokol, V. Hložník, L. Guderna, R. Uher) najmä dielami umelcov skupiny Mikuláša Galandu  (A. Barčík, V. Kompánek, M. Laluha, P. Tóth, A. Čutek, R. Krivoš, M. Paštéka, I. Štubňa) s náznakom presahov až do súčasnosti, v ktorej sa tieto prejavujú už v celkom iných súvislostiach, ale niektoré sú mimoriadne aktuálne, ako ostatne aj samotné dielo M. Galandu.

Kurátor: Mgr. Zita Kostrová

18. 6. 2015 – 2. 8. 2015 ĽUDO LETTRICH – PRÍBEHY FOTOGRAFIE

Výstava fotografa pri jeho životnom jubileu.

Kurátor: Jarmila Kováčová

6. 8. 2015 – 6. 9. 2015 JÁN MRÁZ – PORTRÉTY A AUTOPORTRÉTY

Výstava slovenského akademického maliara, grafika a publicistu Jána Mráza, ktorý žije a pôsobí v Mníchove. Portrétová maľba, ktorú budete mať možnosť vidieť na tejto výstave je ťažiskom posledných rokov umelcovej tvorby.

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD

Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY

Prehliadky aktuálnych výstav pre dospelých návštevníkov, komentované priamo kurátorom výstavy.

V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné  vopred objednať  u pani Evy Mužilovej (043 /4224448)

23. 8. 2015

UMENIE NA VANDROVKE

S našou mobilnou galériou tentoraz navštívime Trebostovo. Prostredníctvom tvorivých dielní a workshopov Vám priblížime aktivity Turčianskej galérie.

UMENIE HROU…  

Ide o voľné pokračovanie kreatívneho vzdelávacieho projektu detských tvorivých dielní (Umenie hrou), ktorý ponúka jednu z foriem galerijnej pedagogiky.

Leto sa končí, no začína sa ďalšia sezóna vzdelávania, ktorá nás privedie o krôčik bližšie k nášmu povolaniu. Počas štyroch dielní s mladými (i staršími) deťmi vyjadríme poctu osobám, udalostiam alebo vynálezom, ktoré v našom živote majú špeciálne miesto. Na chodbe galérie postupne vznikne časová os, kde každá pocta dostane svoje miesto. Každý deň sa budeme venovať inej oblasti, ktorá poukáže na jednotlivé vrcholy v dejinách našej civilizácie. Našim cieľom je zažiť s deťmi veľa radosti z tvorivého procesu hľadania a objavovania.

Dielne sú vhodné pre deti od 6 do 15 rokov.

Termín: 26. 8., 27. 8., 28. 8., 29. 8. 2015

Vstupné na jednotlivé dielne: 1,00

Čas: od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Témy dielní:

Dielňa 1 – 26. august: Hrdina

Ako sa stať hrdinom? Kto je môj hrdina? A ako sa hrdinovia zobrazujú? Odpovede na tieto a iné otázky nás budú sprevádzať počas tvorivej dielne v znamení vyznávania pocty obdivu podivuhodným osobám.

Dielňa 2 – 27. august: Krásne písmená

Príbehy, citáty alebo vlastné (letné) zážitky si pripomenieme a zvečníme umením slova, písma a ilustrácie. Typografia sa niekedy nazývala čiernym umením, odporúčame preto oblečenie, ktoré sa môže zašpiniť.

Dielňa 3 – 28. august: Eureka!

Bez ktorých užitočných alebo zábavných vynálezov si už neporadíme? Alebo bez ktorého nebezpečného, či zastaralého výtvoru by nám bolo lepšie? A ktoré predmety, by podľa teba mali byť vynájdené v blízkej budúcnosti? Dielňa pre kritických konzumentov a vynálezcov.

Dielňa 4 – 29. august: Ateliér rodiny

Na posledné stretnutie pozývame aj zvyšok rodiny, ktorá by nielen diela obdivovala, ale sa aj do tvorby zapojila. Po skončení si účastníci odnesú domov kúsok spoločne vytvoreného diela.

POZNAJ SVOJU GALÉRIU!

Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE

Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY

Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA

Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu popoludní pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG, v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami. Záujem o všetky tvorivé aktivity je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u pani Evy Mužilovej – 043 4224448 alebo muzilova@vuczilina.sk.  Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný pedagogický dozor!
DETSKÉ PÁRTY

Všetkým deťom ponúkame nezabudnuteľnú oslavu narodenín spolu s kamarátmi v Turčianskej galérii. Objavíme pestré výstavy a zašpiníme si ruky počas tvorivej dielne, ktorú vám pripravíme na mieru podľa veku a záujmov oslávenca. Svoju tvorbu si deti môžu vziať domov ako pamiatku na jedinečný zážitok. Skupina by nemala presahovať počet 15 detí. Prineste tortu, o limonádu a balóny sa postaráme!

Termín treba z organizačných dôvodov dohodnúť minimálne týždeň dopredu. Viac informácií o oslavách: bezegova@vuczilina.sk

Vstupné: 2,50 na dieťa.

 

TEAMBUILDING

Pre firmy ponúkame aktivity na posilnenie kolektívu. Kreatívnym spôsobom oživíme skupinovú dynamiku pri čom v spolupráci dôjdete k jedinečnému výtvarnému výsledku. Počas dňa využijeme rôzne kvality ako riešenie problémov, prekonávanie prekážok, plánovanie, dôvera, komunikácia a spätná väzba. Poskytneme všetky materiály a podľa Vášho priania sa postaráme aj o občerstvenie.

Pre viac informácií o podujatiach pre kolektívy v Turčianskej galérii nás kontaktujte na bezegova@vuczilina.sk

Vstupné: 3,30 na osobu (cena bez občerstvenia).

 

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:

Patrícia Lipková, PR manažér TG

/ 3402 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).