Turčianska galéria pripravuje už XXII. ročník medzinárodnej súťaže a prehliadky detskej výtvarnej tvorby Bienále fantázie 2016

Značky: ,

XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty legendy  je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia.”

V aktuálnom ročníku sa organizátori rozhodli vrátiť ku koreňom Bienále fantázie a pripomenúť jeho prvotné motto: rozprávky, pieseň, porekadlo, riekanka, hry detí a zvyky ľudu. Keďže si uvedomujú, že porekadlá, riekanky, i ľudové zvyky môžu byť pre dnešné deti „veľkou neznámou”, inovovali podnázov Bienále fantázie do podoby: Rozprávky, mýty, legendy. Takýto podtitul poskytuje veľkorysý priestor pre fantáziu a nekladie žiadne prekážky či obmedzenia v dnešnej postmodernej dobe. Aby však téma prác nebola príliš široká, pozornosť detí chcú upriamiť  na jednu z najdôležitejších súčastí rozprávok, a to čísla a ich magický význam. Mágia čísel sa v rozprávkach a príbehoch objavuje v rôznych podobách. Čísla sú jednoducho všade, niekedy sa objavujú úplne priamočiaro, inokedy sú ukryté v útrobách príbehov. Je len na deťoch, ktoré si vyberú a prenesú do podoby vlastných  kresieb, malieb, grafík či trojrozmerných objektov. Môžu zobrazovať scény a postavy z príbehov so zakódovanými odkazmi na čísla, alebo jednoducho nakresliť sedem kozliatok, trojhlavého draka alebo nádhernú trojružu. Všetko je len na deťoch a ich fantázii.

Mágia čísiel obsiahnutá v rozprávkach, mýtoch a legendách je teda  nosnou témou XXII. ročníka Bienále fantázie. Už teraz Turčianska galéria netrpezlivo očakáva zaujímavé diela detí z rôznych krajín sveta, ktoré budú poznačené tajuplným pôsobením čísel. Uzávierka súťaže je 29. februára. Propozície BF 2016 môžu záujemcovia o účasť na súťaži nájsť na webovej stránke TG www.turiecgallery.sk.

Vernisáž ocenených detských prác plánuje Turčianska galéria uskutočniť dňa 13. mája 2016. Súčasťou vernisáže budú rôzne sprievodné aktivity pre deti a ich rodičov v okolí galérie.

Toto podujatie sa môže uskutočniť aj vďaka finančnému príspevku Mesta Martin. Bienále fantázie sa za dobu svojho trvania stalo významnou medzinárodnou detskou kultúrnou aktivitou, s ktorou je mesto Martin spájané.

/ 65 Articles

Dalibor Steindl

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).