To najlepšie z Kocúra… v Turčianskej galérii

Značky: , ,

Taký je názov výstavy detských prác, ktorú môžete v týchto dňoch navštíviť v priestoroch výstavnej siene pre mladých v Turčianskej galérií. Výstava nás možno na malú chvíľu uvedie do farebného a veselého sveta detí, ktoré sa ešte nezabudli hrať a tešia sa z tvorivého objavovania  a skúmania tajomstiev sveta okolo nás prostredníctvom rôznych materiálov a výtvarných techník. Všetky vystavené práce sú dielom detí, ktoré navštívili detský ateliér Kocúr.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detský ateliér KOCÚR pracuje pri Turčianskej galérií od roku 1990 a je tu pre všetky deti  a mladých ľudí od 5 do 18 rokov. Jeho zámerom je  hravou formou podporiť záujem detí o výtvarné umenie a rozvíjať ich fantáziu a kreativitu aj v inom prostredí ako je škola a rodina. Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG, v detskom ateliéri KOCÚR  a v budove Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu. Pedagógom program detského ateliéru umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces na hodinách výtvarnej výchovy a estetiky a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami. Rodičom ponúka pomoc pri zmysluplnom vyplnení času pre ich deti…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tvorivé dielne v detskom ateliéri fungujú každý pracovný deň okrem pondelka. Dopoludnia pre organizované školské skupiny, v stredu popoludní pre jednotlivcov.

Ateliér KOCÚR ponúka viac druhov edukatívnych aktivít: tvorivé dielne pre deti zamerané na rôzne témy a techniky, animačné programy k výstavám, lektorské sprievody k výstavám a rodinné tvorivé dielne. Každý typ programu je prispôsobený veku a mentalite konkrétnej skupiny.

Záujem o ktorúkoľvek z ponúkaných aktivít je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u galerijného pedagóga Evy Mužilovej na t.č.: 043 4224448 alebo na muzilova@vuczilina.sk.

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).