Medzinárodná konferencia o popularizácii a možnostiach predaja miestnych produktov

Tagged: , , ,

1 (640x427)

Mliečny obchod Rétki, Ostrihom

V rámci úspešného projektu, ktorý získalo EZÚS Ister-Granum z Visegrádskeho fondu, sa v Ostrihome a v regióne, 8. a 9. apríla uskutočnilo dvojdňové podujatie v spolupráci s poľskými, českými a slovenskými partnerskými organizáciami. Za ČR je partnerom projektu OS TRIANON Český Těšín.

Prvý deň sa pozvaní hostia zúčastnili medzinárodnej konferencie v Centre Svätého Adalberta v Ostrihome.
Po privítaniach sa účastníci vďaka maďarským, slovenským, českým a poľským odborníkom mohli oboznámiť s právnym pozadím regulujúcim miestne produkty v jednotlivých krajinách. V popoludňajšej sekcii ako prvý vystúpil pán Ernő Ferenczi – člen predsedníctva Združenia pre rozvoj vidieka Börzsöny – Duna – Ipoly – predstavil onedlho spúšťajúci sa medzinárodný trh Salka-Letkés. Z prezentácie pani Renáty Inzsöl – manažérky Klastra miestnych produktov Pannon – sa prítomní mohli dozvedieť informácie o samotnom klastry a o slovinsko-rakúsko-maďarských spoluprácach.
Pán Gyula Ocskay – hlavný tajomník CESCI – oboznámil prítomných s možnosťami získania finančných zdrojov potrebných na rozvoj pohraničných oblastí. Pán Gabriel Duka – starosta obce Kravany nad Dunajom – predstavil vo svojej zaujímavej prezentácii spoluprácu medzi ich obcou a obcou Lábatlan, ležiacou na druhom brehu Dunaja. Hovoril tiež o nedávno vybudovanom prístave a kompe, ktoré boli realizované z projektových peňazí a taktiež o rozvojových aktivitách obce, o nedávno otvorenom trhu producentov v obci Lábatlan. Zoltán Horváth – predseda Združenia kultúry životného prostredia v Ostrihome – úzko spolupracujúci s EZÚS IG, vo svojej prezentácii v krátkosti predstavil doteraz uskutočnené aktivity v spojení s vytvorením siete miestnych produktov Ister-Granum, vyzdvihol najmä nedávno vydanú publikáciu s názvom Zbierka miestnych lahôdok, v ktorej sa píše o miestnych producentoch, ich produktoch a receptoch. Na záver svojej prezentácie informoval prítomných o aktivitách, ktoré združenie vyvíja v Ostrihome.

3 (640x427)

Vintop Karkó

Po ukončení konferencie v utorok popoludní a v stredu, projektoví partneri a záujemcovia navštívili miestnych producentov a spoločenské iniciatívy s dobrými príkladmi. V utorok účastníci navštívili mliečny obchod v Ostrihome, ktorého vlastníkom je pán Gábor Rétki z obce Pilismarót. Následne sa premiestnili do obce Kravany nad Dunajom na statok, ktorý vlastnia páni Ferenc Duka a Géza Varga. Tu si mohli pozrieť spracovatelňu ovocia a prejdením hospodárstva aj „šťastné“ mangalice, ktoré sú už známe zo Zbierky miestnych lahôdok. Po večeri sa účastníci oboznámili s vínami regiónu prostredníctvom ochutnávky vín Vinárstva Vintop Karkó.
V stredu uskutočnili účastníci dve návštevy. Počas dopoludnia sa mohli oboznámiť s permakultúrnou záhradou, ktorú prevádzkuje Združenie Transzformátor-Ház v obci Tokod- Ebszőnybánya. Popoludní sme navštívili dom ľudovej kultúry v Salke, kde sa záujemcovia mohli oboznámiť s tradičnými remeslami a mohli ochutnať aj štrúdle pripravené podľa miestnych receptúr.
Projekt bude pokračovať ďalšou aktivitou, ktorá sa uskutoční v septembri a bude ju organizovať poľský partner – EZÚS Tritia. Bude to konferencia s podobnou tematikou, v rámci ktorej sa za pomoci oslovených odborníkov budú prezentovať v prvom rade marketingové možnosti miestnych produktov.
Na záver projektu vyhotovia všetci partneri spoločne jednu 40 stranovú publikáciu s názvom „Tradičné miestne produkty krajín V4“. Každá zo štyroch krajín predstaví jeden typický miestny produkt a jeho využitie, jedno miestne bio hospodárstvo a jednu tradičnú záhradkársku farmu. V publikácii bude predstavený projekt a aj v projekte zúčastnení partneri.

Viliam Šuňal

4 (640x427)

Permakultúrna záhrada, Tokod – Ebszonybánya

5 (640x427)

Dom ľudovej kultúry, Salka

2 (640x427)

Na návšteve u miestnych farmárov, Kravany nad Dunajom

/ 175 Articles

Ján Farský

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).