Marec v Turčianskej galérii odštartujú dve nové vernisáže

Značky: , , ,

Vojtech Stašík: STOROČNICA VŠESTRANNÉHO UMELCA

Výstava predstavuje výber z tvorby , ktorý po absolvovaní Akadémie výtvarných umení v Prahe (1936 – 1939) prišiel do Martina a začal spolupracovať s Výtvarným oddelením Matice slovenskej. Širšej odbornej verejnosti je známy najmä svojou tvorbou zo 40. rokov 20. stor., kedy sa predstavil ako vynikajúci portrétista, knižný grafik a ilustrátor.
Portrétoval významné osobnosti slovenského literárneho, spoločenského, kultúrneho i politického života, súdobých Martinčanov, priateľov, známych i svoju rodinu. Tieto portréty sa vyznačovali hladkým rukopisom a klasickým kánonom realistickej akademickej maľby. Koncepčne sa výstava snaží prezentovať dielo Vojtecha Stašíka v celej jeho šírke s dôrazom na tématické oblasti tvorby.
Vzhľadom na súčasné fragmentárne poznanie jeho diela je však nutné chápať výstavu, zorganizovanú pri príležitosti 100. narodením umelca, ako pokus o načrtnutie najvýraznejších pólov jeho diela, ktoré sa môžu stať inšpiráciou pre ďalšie bádanie a hodnotenie Stašíkovej tvorby.
Kurátor: Kristína Zvedelová

25 ROKOV OBNOVENEJ UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKA

Výstava k 25.výročiu obnovenia Umeleckej besedy slovenskej je skupinový výstavný projekt, ktorý zachytáva  pôsobenie tohto umeleckého spolku na výtvarnej scéne Slovenska. Predstaví vyše 30 vybraných autorov, ktorí sa aktívne zapájali do bohatej spolkovej výstavnej činnosti.
Zámerom výstavy je pripomenúť 25 rokov obnovenej UBS (18.marec 1990) a staršie kultúrne a širšie spoločenské konotácie. UBS disponuje širokou členskou základňou, ktorá dokáže reprezentovať rôzne štýlové a estetické koncepty. Výtvarná kolekcia predstaví celú paletu žánrových foriem a tvorivých prístupov umelcov viacerých generácií v precíznom kurátorskom výbere. Od najstaršej generácie (Horecký, Goliaš, Koller, Bartko, Fulierová, Kolčák…) ktorá stála pri obnovení spolku v revolučnom období 1990 cez rozsiahlu strednú generáciu (Semanco, Tvrdoň, Žitňanová, Bobovská, Uhel, Harangozó, Bubán, Smolák …) až po najmladších absolventov výtvarných škôl(  Skybová, Paštrnáková…).
Kolekciu doplnia diela predstaviteľov Slovenskej moderny, členov pôvodnej UBS, ktorí žili a pracovali v dnešnom Žilinskom kraji zo zbierok Turčianskej galérie (Galanda, Fulla, Benka, Šimerová-Martinčeková, Weiner-Kráľ ).
Kurátor: Peter Mikloš

/ 2988 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).