Krajina Turca v nových priestoroch TKS

Značky: ,

Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v spolupráci so Štúdiom turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili pre verejnosť ďalšiu výstavu. Tentoraz pod názvom Krajina Turca vystavuje takmer dvadsiatka členov štúdia, ktorí prostredníctvom viac ako štyroch desiatok svojich prác ponúkajú v klubových priestoroch strediska  zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na viaceré zákutia malebnej Turčianskej záhradky. Na jej krajinu aj sídla a ľudí žijúcich v nej. Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje skutočnosť, že ide o vôbec prvú výstavu v novozrekonštruovanej budove strediska na Divadelnej ulici 656/3 v Martine. Výstavu otvorili slávnostnou vernisážou vo štvrtok 26. februára popoludní. Saxofonista Juraj Glonek a recitátorka Baďa Benčíková svojím vystúpením prispeli k príjemnej, tvorivosťou a umením naplnenej atmosfére. Ako vo svojom príhovore povedala  riaditeľka TKS Mgr. Nataša Petrová: „Je viac ako symbolické a zaslúžené, že prvé podujatie, pripravené v nových priestoroch je práve výstava prác členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré pôsobí pri Turčianskom kultúrnom stredisku už od roku 1980.  Teší nás, že za tie roky už majú  naši výtvarníci, rezbári a sochári za sebou veľa úspešných výstav, ktoré sa stretávajú s pozitívnym ohlasom nielen laickej ale aj odbornej verejnosti“. Veľa tvorivých síl zaželala prítomným riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Mgr. Zuzana Kmeťová, ktorá výstavu slávnostne otvorila.

Pokochať sa pohľadom na Krajinu Turca môžete do 13. marca 2015 v klubových priestoroch nového sídla Turčianskeho kultúrneho strediska na Divadelnej ulici 656/3 v Martine. Vždy od pondelku do piatku v čase od 9. do 15. hodiny.

 

Mgr. Igor Válek

manažér pre ZUČ

/ 2990 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).