Galandove obrazy dostanú nový dych

Tagged: , ,

Turčianska galéria k 120. výročiu narodenia Mikuláša Galandu pripravila výstavu diel zo súkromného majetku a z vlastných zbierok, ktoré Turčianskej galérii darovala v roku 1988 pani Mária Galandová. Obrazmi mala vyzdobený byt ako spomienku na milovaného manžela. Časom a vplyvom meniacich sa podmienok plátna stratili pôvodnú farebnosť a začali zvetrávať. Aby bola prezentácia diel M. Galandu dôstojná, bola potrebná ich očista a reštaurovanie, ktoré by dielam vrátili ich pôvodnú farebnosť.

S reštaurátorskými prácami sme začali už v roku 2013. Zámerom projektu z dotačného programu MKSR bolo získanie finančných prostriedkov na odborné ošetrenie a reštaurovanie štyroch diel Mikuláša Galandu (Pijani, Drevorubači, Stromy pri Turčianskych Tepliciach, Ružový šašo), ktoré boli súčasťou stálej expozície Turčianskej galérie. V snahe prispieť k skvalitneniu a vizuálnemu zatraktívneniu prezentácie vystavovaných diel a budovaniu individuálneho imidžu Turčianskej galérie sme pokračovali aj v roku 2014 a z tých istých zdrojov sa zreštaurovalo ďalších päť diel M. Galandu (Pastorále, Maliar, Češúca sa, Básnik, Ruže).

V snahe spomaliť proces degenerácie výtvarných diel sme v roku 2015 znovu získali finančné prostriedky na reštaurovanie piatich diel Mikuláša Galandu. Raritou bude fakt, že budeme vedieť ponúknuť návštevníkom aj pohľad na zreštaurovaný rub obrazu, teda reštaurovať sa bude vlastne šesť diel.

Viera Babjaková
Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

/ 3409 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).