Cesty turčianskych olejkárov TRAKTY

Tagged: ,

V októbri 2014 sa vo vybraných „olejkárskych“ obciach regiónu Turiec uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojený s prezentáciou na tému: TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo pripomenúť a priblížiť žiakom základných škôl bohatú históriu olejkárstva v našom regióne.

Súčasťou tvorivých dielní bola aj súťaž, určená žiakom základných škôl z Valče, Kláštora pod Znievom a Blatnice, ktorých úlohou bolo zdokumentovať vo forme výtvarných a literárnych diel olejkárske domy, ďaleké cesty olejkárov, či príbeh olejkára pochádzajúceho z rodnej obce. Z  prác prihásených do súťaže vznikla výstava, ktorá bola širokej verejnosti sprístupnená v priestoroch Kultúrneho domu vo Valči.

V utorok 11. novembra 2014 sa v kultúrnom dome vo Valči stretli žiaci a ich učitelia na záverečnom workshope, ktorý vyvrcholil záverečným hudobno-dramatickým programom. V úvode bola pre účastníkov pripravená náučná prezentácia o olejkároch v podaní Mgr. Igora Váleka – publicistu, literárneho vedca a redaktora. Úspech mal aj kvíz, do ktorého sa zapojili všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje  vedomosti, za ktoré  získali sladkú odmenu.

Nasledovalo vyhodnotenie výtvarno-literárnej súťaže. Do súťaže sa so svojimi dielami zapojilo takmer sto detí.

Porota, v zložení: Mgr. Igor Válek, Mgr. Radoslav Pančík a Mgr. Monika Ondrušová, udelila ceny nasledovne:

Kategória –  LITERATÚRA:

 

  1. MIESTO – JULIANA MÁLIKOVÁ (3.R. – ZŠ BLATNICA)
  2. MIESTO – EMA MALINOVÁ (3.R. – ZŠ BLATNICA)
  3. MIESTO – KRISTIÁN KUZICA (4.R. – ZŠ VALČA)

Kategória – VÝTVARNÉ UMENIE:

 

  1. MIESTO – DOROTA KOŠOVÁ (3.R. – ZŠ BLATNICA)
  2. MIESTO – PETER FROĽA (3.R. – ZŠ BLATNICA)
  3. MIESTO – JÁN SAKSA (1.R. – ZŠ BLATNICA)
  4. MIESTO – LUCIA ČERVEŇOVÁ (3.R. – ZŠ BLATNICA)
  5. MIESTO – JURAJ ČERBÁK (4.R. – ZŠ KLÁŠTOR POD ZNIEVOM)
  6. MIESTO – PETRA KVASNICOVÁ (3.R. – ZŠ VALČA)

Čestné uznanie: Dominika Martvoňová (2.R. – ZŠ Valča)

Čestné uznanie: Kolektívna práca žiakov zo ZŠ Valča (2.R.) – Lukas Buček, Natálka Doffková, Karin Danišová, Lukáš Frnda, Lukáš Laco, Dominika Martvoňová, Ľubko Pavlík, Žofka Piňáková, Maťko Siráň, Veronika Titurusová a Tomáš Valko

Čestné uznanie: Kolektívna práca žiakov zo ZŠ Blatnica (3.R.) – Peter Froľa, Daniel Šupolík, Dorota Košová, Ema Malinová

Po odovzdaní cien a gratulácii víťazom bola časť programu venovaná domácemu spevokolu Valčan v mužskom zložení, pokračovalo sa vystúpením detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kalužiar, ktorý si vyslúžil potlesk za svoje vystúpenie o šafraníkoch. Nenechali sa zahanbiť ani školáci z Blatnice, ktorí všetkých pozvali na olejkársku svadbu, či žiaci z Valče, ktorí program obohatili svojou tvorbou. Záver programu patril pánovi Jaromírovi Meriačovi z Valče, ktorý prítomným porozprával príhody svojho starého otca – olejkára.

Zámer projektu, vzbudiť záujem žiakov základných škôl a verejnosti o zaujímavé možnosti spoznávania tradícií vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

 

 

Mgr. Monika Ondrušová

zodpovedný pracovník TKS pre médiá

/ 3424 Articles

Red

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).