Príroda Turca z cyklu Turiec očami detí

Tagged: , ,

Náš región – Turiec – sa radí k najvzácnejším územiam Slovenska, vďaka jedinečnému zastúpeniu fauny a flóry, pýši sa bohatými prírodnými predpokladmi a často sa preto zaraďuje k najmalebnejším oblastiam Slovenska. Nachádzajú sa tu 2 národné parky a 34 chránených území. Na území sa nachádzajú i vzácne karpatské endemity, 188 chránených druhov živočíchov či 29 druhov živočíchov európskeho významu. V lesných komplexoch žijú všetky naše veľké šelmy – rys, vlk, medveď i mačka divá. Z poľovnej zveri tu môžeme stretnúť početné skupinky jelenej, srnčej či diviačej zveri, zajaca poľného alebo líšku, ktoré sa tiež stali námetom výtvarných prác zúčastnených detí.

Projekt je založený na pripomínaní si tradícií, ktoré sú spojené s naším regiónom a na ich originálnom približovaní mladej generácii, aby v neskoršom veku pokračovala v šírení vzácneho posolstva – dedičstva starých mám a otcov. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklu edukačných aktivít na témy: Príroda Turca, Modrotlač a Stridžie dni.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní na tému: Príroda Turca odštartovala 22. septembra 2017 v Materskej škole v Blatnici a v MŠ v Príbovciach a pokračovala 25. septembra 2017 v MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odborným lektorom Mgr. Radoslavom Pančíkom, ktorý predškolákov usmerňoval pri spoznávaní prírodného bohatstva nášho regiónu.

Projekt Turiec očami detí II. bude pokračovať v dňoch 26. a 27. októbra 2017 tvorivými dielňami na tému: Modrotlač. Malým Turčanom priblížia tradíciu výroby modrotlače – indigom farbenej bavlnenej látky s tlačenými vzormi. Dozvedia sa tiež, čo je negatívne vzorovanie, rezerva, papp, kypa, či ako vyzerajú modrotlačiarske formy.

Pripravil :
Mgr. Monika Ondrušová, manažér ZUČ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

/ 68 Articles

Dalibor Steindl

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).