Martinský cestovateľský festival

Martinský cestovateľský festival
festival o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinský klub priaznivcov cestovania pripravili III. ročník Martinského cestovateľského festivalu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. – 9. novembra 2013 v Dome odborov Strojár .
„Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel. Ale počul som, že existujú v mysli niektorých ľudí.“ Thor Heyerdahl

Festival dáva priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižuje mieru predsudkov a intolerancie.
Tretí ročník festivalu podobne ako predchádzajúce ročníky sa realizovali prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie s cestovateľmi. Tento rok bol festival prvýkrát určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú bol pripravený úvodný blok prezentácií.
Návštevníci festivalu mohli vidieť spolu osemnásť prezentácií a dokumentárnych filmov.
Z prezentujúcich spomeniem Svetozára Krna, ktorý bol na festivale od jeho zrodu, Ľubicu Drangovú s krásnou témou Macedónsko, Jozefa Terema a jeho výstup na Auyan Tepuy vo Venezuele. Veľmi nás teší účasť Martina Drozda, ultramaratónca prezentujúceho Malofatranskú stovku a tiež účasť Jozefa Rajchla, bežca, ultramaratónca, ktorý beží na podporu ľudí s Parkinsonovou chorobou.
Súčasťou festivalu bola aj súťažná výstava fotografií. Fotografickej súťaže sa zúčastnilo spolu päťdesiatjeden fotografov s viac ako 200 fotografiami. Predsedkyňa poroty Fest foto súťaže Zuzana Vajdová, na výstave viedla aj workshop, na ktorom porotkyňa cielene odborne pôsobila na zúčastnených fotografov svojimi radami a pripomienkami k vystaveným fotografiám.
Tiež dve autorské výstavy umeleckej fotografie členov Fotoklubu Karola Plicku Martin a to Martina Siptáka a Radima Zimana. Obohatením programu boli aj prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých, ktoré pripravili skauti z Vrútok a usporiadatelia festivalu.

Radoslav Pančík

fotka1

fotka2

fotka3

fotka4

fotka5

fotka6

fotka7

fotka8

fotka9

fotka 10

fotka11

fotka12

fotka13

fotka14

fotka6

Výsledková listina k súťaži:
Fest foto súťaž 2013

Mená výhercov v kategórii svet do 16 rokov

1. miesto Matej Pančík
2. miesto Alica Šamová
3. miesto Matej Pančík

Mená výhercov v kategórii domáce do 16 rokov

1. miesto Klára Hudecová
2. miesto Tomáš Matula
3. miesto Zuzana Misárová

Mená výhercov v kategórii svet nad 16 rokov

1. miesto Martin Litvaj
2. miesto Ján Láclavík
3. miesto Jaroslav Šimo

Mená výhercov v kategórii domáce nad 16 rokov

1. miesto Štefan Valo
2. miesto Miroslav Polák Rande
3. miesto Ivan Dlugopolský

multimediálna prezentácia nad 16 rokov

1. miesto Tobiáš Fúčela

/ 322 Articles

HuT

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).