Deťom sa vraj od počítačov nechce, zmeniť sa to pokúsia hry plné pohybu

Značky:

Do krúžkov pohybovej prípravy, ktoré sa nedávno sformovali v Martine, sa len v škôlkach zapojilo okolo 370 detí. Na jeseň pribudnú aj školáci z prvých …

See original here:
Deťom sa vraj od počítačov nechce, zmeniť sa to pokúsia hry plné pohybu

/ 2990 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).