WORKSHOP STUDY TOUR – CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR

Ve dnech 27. 3.-28. 3. 2014 se uskutečnila aktivita č. 2 Study Tour projektu Cestování bez bariér v Beskydech. Aktivitu organizovalo občanské sdružení TRIANON Český Těšín, které je nositelem projektu.

Cílem aktivity bylo seznámení s metodikou mapování přístupnosti turistických atraktivit (český nástroj), prezentace zkušeností s mapováním na příkladech dobré praxe a možnost aplikace metodiky v regionu partnera SK (přenos know-how). Dále příprava osob, které budou následně (a v budoucnu) provádět monitoring na Slovensku (SK mapovači), resp. osoby, které organizují volnočasové aktivity.

Aktivita probíhala ve třech částech:

  • 27. 3. 2014

1. část: J. Szczuková seznámila účastníky s obsahem metodiky pro mapování přístupnosti turistické infrastruktury a dosavadními zkušenostmi monitoringu přístupnosti v ČR, ale i v zahraničí. Dále seznámila s obsahem protokolů pro práci v terénu a nutného technického vybavení pro práci v terénu. V další části pak J. Szczuková a V. Šuňal prezentovali příklady praxe budování přístupnosti. Šlo o ukázky převážné správného, často i velkorysého řešení stavebních úprav interiérů a exteriéru přístupnosti. Prezentovali i ukázky tzv. „lidové tvořivosti“, ev. nedbalosti řešení stavebních úprav.

2. část byla praktická, kdy si účastníci vyzkoušeli proces mapování v místě realizaci školení, tedy v prostorách hotelu Pod Kyčmolem a jeho okolí. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, obdrželi hodnotící dotazník, pomůcky jako metr a fotoaparát a dle otázek v protokolu měřili a vyplňovali parametry příjezdové cesty, parkoviště, vstupu do objektu, komunikačních cest, ubytovací části, stravovací části, výtahu, informačního systému hotelu apod. Získané údaje a pořízena fotodokumentace byly pak pověřenými lídry prezentovány a k výsledkům byla vedena řízená diskuse.

  • 28. 3. 2014

3. část byla také praktická a spočívala v návštěvě již zmapovaných turistických atraktivit, na kterých účastníci mohli konfrontovat realitu s informacemi publikovanými v databázi jedemetaky.cz a současně si ověřit, nakolik procesu mapování porozuměli a co jim utkvělo v paměti. Účastníci navštívili IC Mosty u Jablunkova a Trojmezí na Hrčavě.
IC Mosty u Jablunkova je umístěno ve stylové dřevěnce, kde je bohatá expozice tradic ze života regionu Jablunkova. Objekt má řešen bezbariérový vstup do přízemní části expozice. Personál má zkušenosti s komunikací s OZP. Uvedl několik pozitivních příkladů z návštěv této skupiny, včetně provedení svatebního obřadu osob na vozíčku.
Účastníci se seznámili podrobně s expozicí a s nabídkou propagačních a informačních materiálů včetně prodeje regionálních produktů.

Trojmezí Hrčava je horská lokalita v těsné blízkosti obce Hrčava, s jejichž zvláštnostmi, potenciálem a organizovanými aktivitami nás seznámil Ing. Petr Staňo, starosta obce Hrčava. Trojmezí se nachází v krásném horském prostředí Beskyd, kde je bod setkání tří státních hranic ČR-SR-PR. Toto místo evokuje tradiční setkávání tří národů, je atraktivním turistickým místem a nabízí možnosti obyvatelům k regionálním produktům tradičního zemědělství a řemesel. Účastníci navštívili místo trojmezí, posoudili přístupnost z hlediska bariér, byli panem starostou seznámeni s přípravami rekonstrukce mostu, aby byly vyřešeny problémy se schody a zlepšily se podmínky pro přístupnost. Partneři projektu nabídli spolupráci při řešení přístupnosti lokality.

Následně byli účastníci pozvání do prostorů občanského sdružení Hrčávka, kde se seznámili s výrobou tradičních regionálních výrobků jako je plstění, pletení, předení vlny apod. Účastníci obdrželi propagační a upomínkové předměty a vrátili se do hotelu Pod Kyčmolem, kde byly shrnuty výsledky práce, jako potenciál pro přenos know-how do prostředí regionu Turiec.

Aktivity se zúčastnili zástupci obce Hrčava a Vendryně.

Dne: 28. 3. 2014
Zdroj: OS TRIANON Český Těšín

/ 2950 Articles

Red

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).