ČAROVNÉ MIESTA TURCA – meandre rieky

Značky: , , , , , ,

meandre Turca (1)

Najväčším spoločným bohatstvom Turca je jeho unikátne prírodné a kultúrne dedičstvo. Najpôvabnejší skvost turčianskej krajiny je jej rieka Turiec. Nespútaný, nepokorený , neregulovaný tok riečneho údolia napr. medzi Valentovou a Lehôtkou či pri Moškovci očarúva krásou i kvalitou krajinárskej scenérie s „horúcimi miestami špecifickej diverzity“ celej bioty. Rieka dokáže silou záplav udržať prirodzené bezlesie. Vodný tok dnes už len zvyškovo tvorí v náplavových alúviách dynamické a premenlivé komplexy sietí starých ramien ,tokov, močiarov s azonálnou vegetáciou vodných makrofytov. Zaplavované lúčne komplexy zachovali najvzácnejšiu vegetáciu s refúgiami cievnatých rastlín, ktoré na Slovensku nikde inde nemáme. K takým patrí vzácny glaciálny relikt Carex buxbaumii (ostrica Buxbaumova). Jej maloplošný výskyt stojí pred úplným zánikom. Pokles spodnej hladiny vody, šírenie krovín, susedstvo obrábanej pôdy a „spolupráca“ extrémne expanzívnych druhov s nezastavitelnou schopnosťou hromadného šírenia sú príčinami súčasného stavu. Lokalita je pod silným tlakom manažmentu, veľkoplošné mulčovanie je príčinou eutrofizácie a stierania vegetačnej a stanovištnej mozaiky. Svet turčianskeho rastlinstva oddávna priťahoval svojou krásou, šafraníkov liečivými účinkami, mnohých znalcov vedeckou hodnotou. Dnes vo viacerých prípadoch zostáva len pri vedeckej dokumentácii. Stratili sme veľa z toho, čo nám krajinu nielen skrášľovalo, spestrovalo, pomáhalo liečiť alebo odpovedať na mnohé otázky vývoja krajiny. S láskou a obdivom prijímame malé segmenty prirodzenej krajiny, vyžadujú našu trvalú starostlivosť, aby drasticky, nemilosrdne neboli oberané o svoj životný priestor.
Dana Bernátová

meandre Turca meandre Turca (2) meandre Turca (3)

/ 319 Articles

HuT

2 Comments

 1. Jaro Brtovský

  Rád chodím na takéto túry popri hornom toku rieky Turiec. Je to tam úžasné naj,ä na jar, keď kvitnú všetky tie jarné kvietky. Odporúčam a ďakujem za príjemné čítanie

  Odpovedať

  • Tyla

   Tu som doma 🙂

   Odpovedať

Pridať príspevok

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).