Belá ožila divadlom – Turčianske divadelné dni 2015

Na prehliadku sa prihlásili 4 ochotnícke divadelné súbory z turčianskeho regiónu. Počas dvoch súťažných dní sa v kategórii amatérskeho divadla dospelých predstavili Divadelný súbor Pišinger z Bystričky, Divadelný súbor zo Žabokriek a Divadelný súbor pri Obecnom úrade a Miestnom…

RELY FATRA VOLÁ

A je to opäť tu! 24. augusta 2014 sa v areáli hotela Gader v Blatnici uskutoční jubilejný 5. ročník podujatia – DEŇ TURČIANSKEHO VIDIEKA 2014. Organizujú ho RRA Dolný Turiec, Turčianska regionálna poľnohospodárska a potravinárska…

HUSLIČKY Z JAVORA

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov pôsobiacich v regióne Turiec (okresy Martin a Turčianske Teplice.)

CINEAMA 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Centrum kultúry MARTIN, n.o. pripravujú už druhý ročník súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2014, ktorá sa uskutoční 26. marca 2014 od 16.00…

AMFO 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku…

Turiec znovu ožíva amatérskym divadlom

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizuje 21. a 22. marca 2014 regionálnu súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov Turčianske divadelné dni (TDD). Hoci sa na prehliadku chystalo až 8 divadelných súborov do uzávierky prišlo…