Aby bola slovenčina krajšia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zorganizovalo v polovici februára stretnutie – tvorivú dielňu umeleckého prednesu s lektorkou a dlhoročnou odborníčkou na umelecký prednes– Jaroslavou Čajkovou. Zámerom organizátorov bola snaha…