Turiec

Fotogaléria Turca

Región sa rozkladá v kotline, charakteristickej miernymi pahorkatinami a dolinami vedúcimi cez lesy na hrebene hôr. Podľa malebnosti krajiny dostal prívlastok Turčianska záhradka. Na západe susedí Turiec so žilinskou oblasťou, na severe s Oravou, na juhovýchode so severným Ponitrím. Naprieč ním preteká rovnomenná rieka vlievajúca sa do Váhu. Najmä na svojom strednom toku vytvára meandre uprostred lúk a polí s podmanivými zákutiami riečnej vegetácie. Viaceré miesta v Turci sú stanovišťami vodného vtáctva. Spolu s rybnatými prítokmi z dolín a horstiev tvorí rieka typický ráz celej Turčianskej kotliny.
Na severe a západe ohraničujú Turiec Malá Fatra, na juhu Kremnické vrchy a Žiar, na východe Veľká Fatra. V regióne sa nachádza asi štvrtina rozlohy Národného parku Malá Fatra, ktorý patrí ku krajinársky najcennejším a turisticky vyhľadávaným miestam Slovenska. Uchovali sa v ňom vzácne botanické spoločenstvá s množstvom chránených, vzácnych a endemických druhov. Malú Fatru rozdeľuje rieka Váh na Krivánsku a Lúčanskú oblasť. Bralnatejšiu Krivánsku časť reprezentuje najvyšší vrch pohoria Veľký Fatranský Kriváň (1708 m). Reliéf Lúčanská tvoria prevažne hole. Jej najvyšším vrchom je Veľká Lúka (1475 m). V turčianskom regióne sa nachádza podstatná časť Národného parku Veľká Fatra. Charakteristické pre pohorie sú dlhé kaňonovité doliny, hlboko zarezané vo vápencovo-dolomitických vrstvách. Charakteristickými vrcholmi Veľkej Fatry sú Tlstá, Ostrá, Lysec a Borišov.

Turiec má bohatú flóru, faunu, množstvo minerálnych a termálnych prameňov, je bohatý na vodné pramene a menšie vyvieračky, vodopády. Sú v ňom dobré podmienky na dlhodobý aj krátkodobý celoročný cestovný ruch. V zime lákajú návštevníkov zasnežené svahy dolín a hôr v lyžiarskych strediskách, od jari do jesene je veľa príležitostí na turistiku, cykloturistiku, kúpanie, rybolov, poľovníctvo. V mestách a obciach Turca možno celoročne podnikať poznávacie výlety po kultúrno-historických pamiatkach. V regióne stojí 35 kostolov, 18 kaštieľov, 3 zrúcaniny hradov, viac ako 190 kultúrnohistorických a umeleckých pamiatok, niekoľko pamätných izieb.
Turiec je miestom viacerých tradičných kultúrnych podujatí národného aj medzinárodného významu. V apríli sa v Martine na Slovesnej jari stretávajú profesionálni a amatérski autori poézie, prózy a hovoreného slova. V júni sa v meste koná prehliadka slovenských profesionálnych divadiel Dotyky a spojenia, v októbri Scénická žatva, prehliadka amatérskych divadelných súborov zo Slovenska i zahraničia. Turčianske slávnosti folklóru sa konajú v júli v Blatnici. Bienále fantázie, medzinárodná súťažná prehliadka detskej výtvarnej tvorby, býva v Martine v októbri v párnom roku.