Orava

Fotogaléria Oravskej prírody.

Región výrazne dotvára rieka Orava so svojimi prítokmi z okolitých horstiev. Patria medzi najčistejšie vodstvá na Slovensku. V severovýchodnej časti región tvorí spoločnú hranicu Slovenska s Poľskom s cestnými hraničnými priechodmi Trstená – Jablonka, Suchá Hora – Podczerwone. Na západe susedí Orava s Kysucami a Žilinským regiónom, na juhu s Liptovom. V Kraľovanoch je cestná a vlaková spojnica do Turca.
Na severe regiónu sa rozkladajú Oravské Beskydy s Babou horou (1725 m), najvyšším vrchom celého vonkajšieho okruhu Západných Karpát. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, ktorá zaberá značnú časť regiónu. Na juhovýchode do neho zasahujú hrebene Západných Tatier, ktoré sú súčasťou Tatranského národného parku a podľa ostrých rázsoch štítov dostali pomenovanie Roháče. Na juhu sú krasové Chočské vrchy. Juhozápadnú hranicu Oravy tvorí Šipská časť Veľkej Fatry. Západná hranica vedie hrebeňom Malého a Veľkého Rozsutca, pokračuje Kysuckou vrchovinou a spája sa v Kysuckých a Oravských Beskydách. K monumentálnym končiarom Západných Tatier, na Orave nazývaných aj Roháčmi, vedie Roháčska dolina. Dominujú v nich vrchy Baníkov, Ostrý a Plačlivý Roháč s Volovcom. Medzi plesami a vodopádmi vynikajú Roháčske plesá, za pozornosť stojí Brestovská jaskyňa. Mimo hlavného hrebeňa je vrchol Osobitá. Sivý vrch s nespočetnými bizarnými skalnatými baštami, vežami a piliermi je najzápadnejšou lokalitou Západných Tatier. Vápencovo-dolomitová časť sa vyznačuje pestrými rastlinnými spoločenstvami.
Administratívnym sídlom, kultúrnym a hospodárskym centrom Dolnej Oravy je Dolný Kubín. Okresnými sídlami v hornej časti regiónu sú Námestovo v oblasti Oravskej priehrady a Bielej Oravy a mesto Tvrdošín pri hranici s Poľskom. Štvrtým mestom Oravy je Trstená. V regióne je takmer 60 obcí. Viaceré vznikli v nadväznosti na existenciu Panstva Oravského hradu, ktoré sa časom formovali buď ako zemianske, alebo sedliacke. Niektoré boli povýšené na mestečká. Ďalšie obce boli osídlené počas valašskej kolonizácie.

Kultúrne a prírodné pozoruhodnosti Dolnej Oravy
Dolný Kubín
Historicky najvýznamnejším oravským mestom je Dolný Kubín. Prvá písomná zmienka o „Terra Kulben“ je z roku 1314. Historická architektúra v centre mesta je sústredená na Námestí P. O. Hviezdoslava. V hornej časti ju dotvárajú evanjelický kostol, židovská synagóga a budova gymnázia.
Knižnica Vavrinca Čaploviča
Medzi dominanty námestia sa radí socha významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Stojí vedľa Knižnice Vavrinca Čaploviča, ktorý daroval Oravskej župe 45-tisíc kníh. V budove sídli aj Literárne múzeum Hviezdoslava, ktoré je súčasťou Oravského múzea s viacerými vysunutými expozíciami. Oproti múzeu stojí pamätný Hviezdoslavov dom, v ktorom básnik žil, pracoval aj zomrel.
Oravská galéria
Oravská galéria sídli na Hviezdoslavovom námestí v klasicistickom Župnom dome zo 17. storočia. Zbierkovým fondom patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. Popri trvalých expozíciách (Staré umenie 15. až 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Tradičné ľudové umenie) inštitúcia organizuje aktuálne výstavy.
Oravská knižnica
Oravskú knižnicu pomenovali po významnom jazykovedcovi a spisovateľovi Antonovi Habovštiakovi.
Kolonádový most
Historickú časť Dolného Kubína so sídliskom Bysterec spája kolonádový most cez rieku Oravu.
Roku 2003 boli obciam B. Lehota, Bziny, Kňažia, Malý a Veľký Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Srňacie a Záskalie udelené erby. Niekdajšie samostatné sídla sa tým stali mestskými časťami.
Mokraď
V mestskej časti Dolného Kubína Mokraď, ktorá leží na rozhraní Oravskej Magury a Oravskej vrchoviny, stojí pôvodne renesančný kaštieľ postavený okolo roku 1600. V obci mali liehovar, parnú pílu, venovali sa domácej výrobe plátna.
Dolný Kubín sa nachádza v susedstve Veľkého Choča, je turistickým východiskom aj do Oravskej Magury s Kubínskou hoľou, ktorá je významným strediskom zimných lyžiarskych športov. Z jej otvoreného hrebeňa vidieť časť Oravskej kotliny, Dolnú Oravu a množstvo kopcov Malej a Veľkej Fatry, Chočských vrchov, Roháčov i Nízkych Tatier.
Kaštieľ Kubínyovcov
Pri ceste z Dolného Kubína do Ružomberka je do oravskej krajiny pôsobivo zasadený kaštieľ Kubínyovcov zo 17. storočia.
Vyšný Kubín
Vo Vyšnom Kubíne je na základoch rodného domu P. O. Hviezdoslava Pamätné miesto básnika. V obci sú viaceré zemianske kaštiele a domy. Nad ňou sa vypínajú mohutné Vyšnokubínske skalky – Tupá a Ostrá skala. Z vrcholov týchto chránených prírodných výtvorov je krásny výhľad na celú Dolnú Oravu aj jej okolie.
Leštiny
Leštiny ležia na severnom úpätí masívu Veľkého Choča. Obec vznikla v 14. storočí. Sú v nej viaceré kaštiele. Najvýznamnejšou pamiatkou je drevený evanjelický kostol z roku 1688 so samostatnou drevenou zvoničkou na návrší s lipami.
Jasenová
V Jasenovej, podhorskej obci v Oravskej vrchovine na upätí Choča, sa nachádza rodný dom Martina Kukučína. V ňom je inštalovaná trvalá expozícia významného spisovateľa. Drevenica je zároveň ukážkou ľudovej oravskej architektúry.
Kraľovany
Kraľovany na sútoku rieky Oravy a Váhu patria administratívne síce už do Turca, ale sú dôležitým železničným uzlom pre región. Lokálna trať viedla v minulosti až k prihraničnej Suchej Hore, teraz spája Dolnú Oravu s Hornou po Trstenú.
Veličná
Veličná je najstaršou oravskou obcou (po prvýkrát je doložená v listine z roku 1272). Postupne sa vyvíjala na trhové mestečko s právom predávať poľskú soľ aj mimo regiónu Oravy. Do roku 1683 bola sídlom Oravskej stolice. Architektonickými dominantami obce sú pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, kostol z roku 1785 a poschodový Urbársky dom. V obci sa narodil významný portretista Peter Michal Bohúň, čo pripomína pamätná tabuľa na miestnej fare.
Zázrivá
Zázrivá leží na rozhraní Oravy a Kysúc na pomedzí Oravskej Magury a Malej Fatry. Obec bola osídlená v druhej polovici 16. storočia. Centrum leží v kotline, jej svojráz dotvárajú lazy roztratené po strmých grúňoch. Obec sa formovala na ovčiarstve a pastierstve dobytka. Pastierske tradície pripomínajú obľúbené zázrivské parenice, oštiepky a najmä korbáčiky. Zo Zázrivej možno podnikať turistické výlety po okolitých osadách, na Kubínsku hoľu, do Malej Fatry.
Oravská Lesná
Oravskú Lesnú, od svojho založenia roku 1732 dlho nazývanú aj Erdútka, spája s Kysucami provizórna cesta popri Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Z tohto skanzenu plánujú obnoviť pôvodnú trať lesnej úvraťovej železničky až do Oravskej Lesnej. Z obce možno podnikať túry na hraničný hrebeň s Poľskom a na okružný hrebeň okolo Zázrivej.
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok sa spomína roku 1559. Vyvinul sa z podzámockého majera, ktorý založil pravdepodobne František Thurzo v prvej polovici 16. storočia. Existovali v ňom mýtna stanica, píla, pivovar, mlyn, valcha a drvič na pušný prach. Z obce sú turistické východiská do pohoria Oravská Magura a na Kubínsku hoľu.
V Oravskom Podzámku na vysokom brale nad riekou Orava stojí Oravský hrad. Je historickým centrom a dominantou regiónu. Postavili ho ako strážnu pevnosť pri ceste do Poľska. Citadelu, najvyššie položený objekt hradu, postavili v románskom štýle, je doložená listinou z roku 1267. Posledné objekty vybudovali v 17. storočí. Roku 1800 hrad vyhorel a začal pustnúť. Jeho rozsiahlu rekonštrukciu začali roku 1953. V priestoroch hradu sú umiestnené viaceré expozície Oravského múzea. Dokumentujú dejiny Oravy, archeológiu, etnografiu, oravskú faunu a flóru. Obľúbené sú nočné prehliadky hradu.
Nižná
Nižná vznikla na konci 14. storočia. Architektonickou dominantou v obci je pôvodne gotický kostol s ohradným múrom. V lokalite Ostražica je archeologické nálezisko predmetov z mladšej doby bronzovej. Halštatské hradisko s valmi a sídliskovými nálezmi púchovskej kultúry pripomína dávnu minulosť dreveného hradu, ktorý stál na tomto kopci.
Podbiel
V Podbieli v lokalite Bobrova raľa sa nachádza pamiatková rezervácia pôvodných drevených obydlí oravskej ľudovej architektúry. V obci ústi do rieky Orava Studený potok, ktorý zvádza mnohé horské pramene Roháčov a Skorušinských vrchov. V Podbieli založili pivovar, pracovali v ňom píly, valcha, na začiatku 19. storočia otvorili bane na železnú rudu a roku 1836 postavili hutu, ktorej zvyšky sa zachovali dodnes. Obec je prístaviskom pltí na splavenie rieky Oravy.
Oravský Biely Potok
V údolí Studeného potoka leží obec Oravský Biely Potok. Miestni obyvatelia využívali zásoby bieleho pieskovca, sekali z neho náhrobné kamene, sochy a ozdoby do architektúry. V Habovke v Zubereckej kotline ústi do Studeného potoka Blatná.
Zuberec
Zuberec leží na rozhraní Skorušinských vrchov a Oravskej vrchoviny. Zachovali sa v ňom zrubové domy s charakteristickými vysokými šindľovými strechami. Povyše neho stojí Múzeum oravskej dediny v prírode s objektmi ľudovej architektúry všetkých spoločenských vrstiev – roľníkov, zemanov, remeselníkov, salašníkov, cirkvi. Zuberec je centrom zimnej a letnej rekreácie, východiskom túr aj do Roháčov, na Sivý vrch. Z obce vedie cesta do Kvačianskej a Prosieckej doliny na Liptove.
Okolie Oravskej priehrady
Námestovo
Najmladším oravským mestom je Námestovo. Je okresným sídlom. Prvý raz sa písomne spomína roku 1556. Od 18. storočia sa roľnícky ráz Námestova menil na významnú plátennícku osadu s farbiarňami a mangľovňami. Založili v ňom roku 1844 Hornooravský plátennícky spolok. Textilná tradícia sa udržala aj v súčasnosti. Mesto leží na dôležitej dopravnej tepne do Poľska.
Poloha na brehu Oravskej priehrady predurčuje Námestovo na mnohé rekreačné aktivity a široké využitie vodných športov. Na ploche 35 km2 s hĺbkou až 36 m možno realizovať všetky druhy vodných športov a turistiky. Stredisko služieb je v prístave Slanická osada.
Slanický ostrov
Z pôvodných obcí sa nad jazerom zachoval Slanický ostrov s Kostolom Povýšenia svätého kríža. V jeho okolí zriadila Oravská galéria lapidárium kamenárskej tvorby náturistov. V interiéri kostola sú inštalované podmaľby na skle od starých tvorcov tohto regiónu.
V Námestove dlhší čas pôsobil P. O. Hviezdoslav. Odtiaľto podnikal vychádzky do okolitej prírody. Pripomína ho pamätník básnika na rovnomennom námestí. Z mesta vedú turistické trasy do východnej časti hlavného hrebeňa Oravskej Magury.
Oravské Veselé
Oravské Veselé leží pod hrebeňom Slovenských Beskýd. V tejto časti pohoria dominuje mohutný horský masív Pilsko, ktorý je vyhlásený za Štátnu prírodnú rezerváciu.
Oravská Polhora
Oravská Polhora je najsevernejšie položenou obcou Slovenska, leží pod najvyšším vrchom Slovenských Beskýd Babou horou (1725 m). Z obce je aj východisko na vrch Pilsko, z ktorého možno podnikať túru po hrebeni pohoria.
Slaná voda
Za obcou v lokalite Slaná voda vyvierajú slané minerálne pramene. Boli známe už v 16. storočí, kúpele vybudované roku 1869 však na začiatku 20. storočia zanikli. Pod Babou horou v niekdajšej hájovni je literárna expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Vedie k nej Hviezdoslavova aleja smrekových porastov. Náučný chodník vedie až na vrchol Babej hory.
Tvrdošín a jeho okolie
Tvrdošín
Tvrdošín je tretím okresným sídlom regiónu, nachádza sa neďaleko priehradného múru Oravskej priehrady. Z oravských osád sa písomne uvádza ako prvý. Spomína sa v listine z roku 1265 ako pohraničná colná stanica, cez ktorú sa dodávalo súkno, soľ a olovo. Najstaršou architektonickou pamiatkou mesta je gotický rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne. Pochádza z 15. storočia a je zapísaný v Zozname európskeho kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto získalo roku 1993 za jeho záchranu cenu Európa Nostra.
Mestský dom
V centre Tvrdošína stojí budova Mestského domu z roku 1811. V mestskej časti Medvedzie je Galéria Márie Medveckej, významnej oravskej maliarky 20. storočia.
Cez Tvrdošín vedie hlavný cestný ťah do Poľska. Mesto leží neďaleko múru Oravskej priehrady na pomedzí Oravskej Magury, Skorušinských vrchov a Oravskej kotliny. Je vhodným východiskom aj do Juráňovej doliny, na Osobitú a do východnej časti Roháčov.
Trstená
Ďalšie mesto Trstená leží v Oravskej kotline na dolnom toku rieky Oravica. Hneď pri založení roku 1371 získala ako prvá na Orave mestské privilégiá. Dominantnou architektonickou pamiatkou je pôvodne gotický Kostol svätého Martina obkolesený múrom. Na hlavnom námestí stoja aj Kostol svätého Juraja, kláštor františkánov a fara.
Trstená sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu neďaleko hraničného priechodu do Poľska. Je turistickým východiskom na Skorušinu (so zostupom do Oravíc), na Oravice i do neďalekých Roháčov.
Oravice
Oravice, bývalá drevorubačská osada spomínaná už roku 1371, sú dnes významným centrom kúpeľného a zdravotného turizmu. Možno z nich podnikať východiskové túry do Roháčov, do pohoria Skorušiny, na lesnatý vrchol Magury. Neďaleko sa nachádza kaňonovitá Juráňova dolina.