Žilinský samosprávny kraj ocenil Tatianu Čorejovú (videomedailón)Tatiana Čorejová – za dlhoročný prínos v oblasti vysokého školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu a aktívny rozvoj Žilinskej univerzity
Posledných sedem rokov pôsobí vo funkcii rektorky Žilinskej univerzity v Žiline. Významnou mierou sa zaslúžila o rozvoj Žilinskej univerzity, vybudovanie Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra, ktoré majú zásadný dosah na rozvoj vied a inovácií nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Veľké zásluhy má i na rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokého školstva v kraji, najmä s partnermi v Európskej únii, Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a Spojených štátoch amerických, a to aj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami.

/ 3350 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.