Žilinský samosprávny kraj ocenil Slavomíra Chmelu (videomedailón)Slavomír Chmela – za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov
Všestranný športovec, horolezec, jaskyniar, fotograf, filmový dokumentarista, publicista a držiteľ titulu „majster športu“. Je významným reprezentantom neprofesionálneho filmového hnutia na Slovensku. Od roku 1978 nakrútil viac ako 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov. Jeho filmy premietali sa na rôznych speleologických konferenciách a na medzinárodných festivaloch po celom svete. Založil jaskyniarsku skupinu, s ktorou sa zúčastnil expedícií do vtedajšej druhej najdlhšej jaskyne sveta Optimističeskaja na Ukrajine. Za svoju tvorbu dostal úctyhodných 148 ocenení na rôznych súťažiach doma i v zahraničí. Je držiteľom dvoch zlatých medailí UNICA, striebornej a zlatej medaily Slovenskej speleologickej spoločnosti za rozvoj jaskyniarstva na Slovensku, či medaily D. G. Licharda za filmovú tvorbu

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.