Žilinský samosprávny kraj ocenil Jozefa Beňušku (videomedailón)Jozef Beňuška – za mimoriadny prínos v oblasti pedagogiky s dôrazom na rozvoj a popularizáciu fyziky
Jozef Beňuška je dlhoročným pedagógom, ktorý presadzuje experimentálny prístup pri výučbe fyziky. Je spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Hlavnou myšlienkou projektu je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi predškolského veku, základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Obľúbené centrum ročne navštívi 3 000 ľudí zo Slovenska aj zahraničia. Je držiteľom viacerých ocenení ako napríklad: Najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017, ktorý mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť, Cena profesora Jána Vanoviča JSMF, 2003 s projektom Centra popularizácie fyziky je finalista projektu Nadácie Pontis Generácia 3.0.,2017 a mnoho ďalších.

/ 3402 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.