Žilinský samosprávny kraj ocenil Jána Bartu (videomedailón)Ján Barto – za celoživotné pôsobenie a tvorivú činnosť v divadelníctve a pri príležitosti životného jubilea 90 rokov.
Ján Barto je inšpicient a dlhoročný herec Slovenského komorného divadla Martin. Hoci Ján Barto celý život prežil v martinskom divadle, ani dve desaťročia na zaslúžilom odpočinku neubrali nič z jeho obrovskej vnútornej sily a energie, ktorú dodnes naplno uplatňuje pri účinkovaní v tomto divadle. Z výpočtu mnohých inscenácií, v ktorých Ján Barto hral môžeme spomenúť hru Evy Maliti-Fraňovej Krcheň Nesmrteľný, 2002, v ktorej autenticitu Bartovho Krcheňa podčiarkuje úsporné narábanie s gestom a pohybom, strnulá, často až kamenná mimika. Vyžaruje z neho obrovská vnútorná energia, ktorá bola hnacím motorom tejto inscenácie. V súčasnosti stále účinkuje v divácky mimoriadne úspešnom divadelnom sitkome www.narodnycintorin.sk v postave Jána Francisciho.

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.