Žilinský kraj bez bariér – priamy prenos 2. časťKonferencia pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prezentuje inovatívne prístupy k tvorbe bezbariérových verejných priestorov a budov. 12:30 druhý blok prednášok Metalia a. s. Žilinský samosprávny kraj mesto Liptovský Mikuláš 13:45 prestávka 14:00 diskusia 14:45 zhrnutie 15:00 záver konferencie

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.