Žilinská župa zabezpečí pohotovosti a lekárne na jednom mieste tlačová konferenciaŽilinská župa pripravila komplexný plán riešenia pohotovostí. Od 1. júla bude pre ľudí v celom regióne Žilinského kraja zabezpečená ambulantná pohotovostná služba, a to vďaka solidárnemu modelu služieb lekárov. Pohotovosti v Žilinskom kraji budú od 1. júla zabezpečené iba s minimálnymi zmenami oproti minulosti. Zo zákona sa však mení oficiálny názov pohotovostí – končí Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a nahrádza ju Ambulantná pohotovostná služba (APS). Do prvého júla malo Ministerstvo zdravotníctva SR obsadiť APS. Cez výberové konania sa mu však nepodarilo pokryť celú župu. ,,Žilinský kraj sa už pred tým začal dôsledne pripravovať na situáciu, ktorá mohla po prvom júli nastať. Rokovalo sa s lekármi, poskytovateľmi pohotovostí. Tam, kde sa nepodarilo získať licenciu, budeme mať zabezpečenú pohotovosť v župných zdravotníckych zariadeniach. Na Slovensku medzi krajmi sme lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Preto aj všetky štyri župné nemocnice plus poliklinika v Námestove budú poskytovať ambulantnú pohotovosť,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

/ 3349 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.