Žilinská župa ocenila najlepšie inovácie aj stredoškolský podnikateľský zámerInovačné ocenenia udeľuje žilinská župa už od roku 2007, odvtedy sa predstavili desiatky podnetných projektov. Tento rok sa oceňovalo v dvoch kategóriách – Regionálny rozvoj a Malé a stredné podniky. V kategórií Regionálny rozvoj zvíťazilo v silnej konkurencii občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze so svojim detským advokačným centrom, ktoré poskytuje komplexnú pomoc ohrozenému dieťaťu. V kategórií Malé a stredné podniky uspela spoločnosť UNIVENTA, s.r.o so svojim projektom modulárneho systému chladenia a kúrenia DELGADO.
Žilinská župa už tradične spája oceňovanie inovácií s ocenením Stredoškolský podnikateľský zámer. Cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o vlastné podnikanie. Tento rok sa umiestnili študenti nasledovne: 3. miesto: Soňa Bátorková, študentka SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou, so zámerom
„Originálny svet drevených hračiek – drevené hračky a 3D puzzle rozvíjajúce fantáziu a kreativitu
detí“;  
2. miesto: Júlia Serdelová, študentka SOŠ Námestovo, so zámerom „Turistická aplikácia – prezentácia turistických miest a trás doplnená o fotodokumentáciu“ 1. miesto: Milan Murín, študent SOŠ obchodu a služieb Martin, so zámerom „Šachta – oživenie a zatraktívnenie Dúbravských baní prostredníctvom v skale vytesaného baru“

/ 3361 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.