Ženy podnikateľky naberali skúsenosti na prvom cezhraničnom kongresePrvý cezhraničný kongres žien podnikateliek zorganizovala Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu „Podporujeme podnikanie žien cezhranične“. Cieľom nájsť vhodné impulzy pre rozvoj malého a stredného podnikania žien, kde im inšpiráciou môže byť zahraničný partner z Poľska. Spoločné vzdelávanie začínajúcich podnikateliek zo Slovenska a Poľska či j pozitívne príklady z praxe ženám pomáhajú získať väčší rozhľad pri ich podnikaní. Žilinská župa aj v tomto roku podporuje piaty ročník Intenzívnej akadémie pre začínajúce podnikateľky kde sa spájajú skúsenejšie s tými začínajúcimi.  Lektori vedú účastníčky svetom reálneho podnikania,  odovzdávajú im svoje profesionálne rady, skúsenosti a zároveň sa môžu navzájom inšpirovať.

/ 3374 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.