V Trojlístku v Ružomberku uviedli do života vianočné CDV centre sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku bolo veselo. Klienti a pracovníci zriadenia uvádzali do života nové vianočné CD, ktoré sami pripravili a naspievali v rámci muzikoterapie. Krstnými rodičmi sa stali žilinská županka Erika Jurinová a riaditeľ FS Liptov Igor Litva. Na nosiči nájdeme 11 piesní v slovenčine ale aj v angličtine. CD Vianoce v trojlístku vznikalo viac ako mesiac a 25 účinkujúcich ho nahrávalo priamo v centre sociálnych služieb. Nové vianočné cd môže spríjemniť chvíle aj vám keďže je určené aj na predaj. Speváci majú o plánoch do budúcnosti celkom jasnú predstavu a to pripraviť nahrávky aj na ďalšie cdčko.

/ 3370 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.