Ustanovujúce zasadnutie Krajského stredoškolského parlamentu – priamy prenosProgram:
⦁ Otvorenie
⦁ Príhovor predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej
⦁ Odovzdanie menovacích dekrétov
⦁ Voľba predsedu Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK
⦁ Schvaľovanie štatútu
⦁ Grantový program odboru školstva a športu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“
⦁ Rôzne
⦁ Záver

/ 3371 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.