Tlačová konferencia ŽSK – Skončilo 4. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK – 100 dní predsedníčky ŽSKŽilinský samosprávny kraj prerozdelí tento rok úspešným žiadateľom až 322 000 EUR. O financie sa môžu záujemcovia uchádzať v troch rôznych oblastiach: Aktívny človek – aktívna spoločnosť, Kultúra a Regionálny rozvoj. ,,Záleží mi na spravodlivom prerozdelení prostriedkov do rôznych oblastí kraja. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť zdravý životný štýl a zlepšiť stav našich športovísk. Pomocou dotácií chceme tiež zmenšiť regionálne rozdiely a zlepšiť kvalitu života obyvateľov,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Bohatstvom Žilinského kraja sú historické pamiatky, kultúra a príroda. ŽSK považuje za dôležité spolupracovať s mestami a obcami, ako aj s neziskovými organizáciami. ,,Podporujeme rozvoj našich regiónov, prípravu podujatí, festivalov alebo prehliadok umenia. Je to cesta ako zvýšiť atraktivitu historických regiónov Žilinského kraja pre obyvateľov a návštevníkov,“ dodala Jurinová. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500,- EUR, maximálna 3 000,- EUR, to platí rovnako pre všetky výzvy. Cieľovými skupinami sú deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja. Výzvy schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zastupiteľstve v pondelok 19. marca. Oficiálne vyhlásené budú vo štvrtok 22.3. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do nedele 30.4. Ešte počas roka sa uskutoční aj druhé kolo výziev, v ktorom župa prerozdelí na dotáciách ďalších 50 000 EUR v rámci každej výzvy. Viac informácií o možnostiach ako sa zapojiť do výzvy na stránke www.zilinskazupa.sk!

/ 3402 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.