S duálom to ide ľahšie? – konferencia – priamy prenosKonferenciu k aktívnemu využitiu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave v praxi.
Žilinský kraj ako líder v duálom vzdelávaní spojil stredné školy, zamestnávateľov i ďalších odborníkov a prináša novinky, zhodnotenie, návrhy na zmeny a príklady úspešnej spolupráce z praxe duálneho vzdelávania.

/ 2990 Articles

Red

Diskusia je uzavretá

Diskusia je uzavretá