Rekonštrukčné práce v Kysuckej nemocnici ukončia v decembriNové cesty, parkovacie plochy, chodníky, okná či hygienické zariadenia. To všetko pribúda v Kysuckej nemocnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Počas obdobia, kedy sa do nemocnice neinvestovalo vznikol modernizačný dlh ktorý žilinská župa sanuje pravidelnými investíciami. Investíciu na rekonštrukčné práce financoval Žilinský samosprávny kraj vo výške 1.031.000 eur. Rozpracovanosť jednotlivých opráv je 50-70 percent. Práce prebiehajú za plnej prevádzky , preto sa zdravotníci snažia vyjsť pacientom v ústrety aby ich neobťažoval hluk či prach.
Kysucká nemocnica v Čadci chce v nastolenom trende pokračovať. Či už ďalšími rekonštrukciami alebo nákupom nového prístrojového vybavenia.

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.