Rekonštrukciou sa zlepšil komfort klientov CSS ŽarecV mnohých budovách centier sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja panoval počas uplynulých mesiacov čulý stavebný ruch. Výnimkou nie je ani centrum sociálnych služieb Žarec. Od začiatku roka prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Hlavným dôvodom bolo zastabilizovanie a obnova striech a podkrovia v 3och budovách zariadenia. Takáto rekonštrukcia, ktorá bola financovaná z rozpočtu žilinského samosprávneho kraja vo výške takmer 700 tisíc eur, ovplyvní pozitívne nielen tepelné hospodárstvo, ale skvalitní aj život klientov v zariadení. V centre sociálnych služieb budú v rekonštrukčných prácach pokračovať aj naďalej. Naplánovaná je modernizácia výťahov.

/ 3370 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.