Protidrogový vlak varuje pred rizikom užívania drogMultimediálna mobilná vlaková súprava formou zážitkového vzdelávania prináša nové poňatie prevencie drogovej závislosti pre deti a mládež. Prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov pôsobí na osobnosť návštevníka vlaku a ovplyvňuje jeho pohľad na legálne a nelegálne drogy. Súčasťou projektu je zber anonymných dát, ktoré potom môžu jednotlivé školy využiť pre tvorbu koncepcií drogovej prevencie.

/ 3386 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.