Prezident Macedónskej republiky J.E. Gjorge Ivanov navštívil Žilinský krajPredsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová prijala na Úrade ŽSK prezidenta Macedónskej republiky J.E. Gjorge Ivanova. Na spoločnom stretnutí hovorili o kompetenciách Žilinského kraja a vyzdvihli prínosy Slovensko-Macedónskej spolupráce. Po stretnutí spoločne absolvovali prehliadku Budatínskeho hradu.
 
Tým však oficiálny program prezidenta neskončil. Bol tiež čestným hosťom na Cyrilometodských dňoch v Terchovej, počas ktorých sa zúčastnil Cyrilometodskej svätej omše a záverečného Galakoncertu XXIX. ročníka Cyrilometodských dní, kde vystúpil so svojim prejavom.
 
Slovensko a Macedónsko spája aj spoločná cyrilo-metodská tradícia. V priestoroch Národnej a univerzitnej knižnice v Skopje sa v predvečer pravoslávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda (24. mája), uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“. Na podujatí sa zúčastnil i podpredseda ŽSK p. Milan Laurenčík a zástupcovia obce Terchová, pri tejto príležitosti bol prezidentovi Macedónska odovzdaný pozývací list do ŽSK na podujatie CMD.

/ 3348 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.