Pamätná plaketa ŽSK pre dona Jozefa SobotuŽilinský samosprávny kraj udelil Pamätnú plaketu Žilinského samosprávneho kraja donovi Jozefovi Sobotovi za mimoriadnu pedagogickú a sociálnu činnosť, celoživotnú prácu s mládežou a podporu a ochranu duchovných hodnôt, pri príležitosti životného jubilea 90 rokov. Bol obľúbený medzi žiakmi, lebo sa im venoval aj mimo vyučovania. Ako učiteľ formoval morálne zásady študentov, viedol ich ku pracovitosti, k štúdiu, diskutoval so žiakmi ako sa majú orientovať v každodennom živote.

/ 3370 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.