Oceňovanie osobností Žilinského kraja 2017Už po siedmykrát udelil žilinský samosprávny kraj ocenenia významným osobnostiam, ktoré veľkou mierou prispeli k rozvoju a prezentácii kraja. V Slovenskom komornom divadle v Martine si cenu a pamätnú plaketu z rúk podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Branislava Trégera prevzali 7 laureáti. Za mimoriadny prínos v oblasti pedagogiky s dôrazom na rozvoj a popularizáciu fyziky si prevzal cenu ŽSK Jozef Beňuška. Za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov udelil žilinský samosprávny kraj cenu Slavomírovi Chmelovi. Ocenenie v zastúpení prevzala Jeho dcéra Oľga Piroháčová.
Cenu ŽSK si prevzal aj František Mucha za dlhoročný všestranný prínos v oblasti kultúry, za propagáciu ľudového umenia Jánošíkovho kraja a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov. Za dlhoročný prínos v oblasti vysokého školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu a aktívny rozvoj Žilinskej univerzity bola ocenená pamatnou plaketou ŽSK Tatiana Čorejová. Katarína Tomášová si prevzala pamätnú plaketu za výnimočné športové úspechy v naturálnej kulturistike a fitnes a reprezentáciu Žilinského kraja na slovenskej i svetovej úrovni. Za celoživotné pôsobenie a tvorivú činnosť v divadelníctve a pri príležitosti životného jubilea 90 rokov udelila Žilinská župa paamätnú plaketu Jánovi Bartovi. Pamätná plaketa in memoriam bola udelená aj Jozefovi Nodžákovi, rodákovi z Trstenej . A to za celoživotný prínos v oblasti herectva a tvorby programov pre deti a mládež v úlohe najznámejšieho slovenského detského zabávača „Majstra N“. Jozef Nodžák zomrel dňa 28. augusta 2017 vo veku 71 rokov po boji s ťažkou chorobou. Cenu v zastúpení prevzala ststra Anna Naništová.
V Žilinskom kraji máme mnoho talentovaných a významných osobností, ktoré si zaslúžia obdiv. Aj v budúcom roku môžu obyvatelia Žilinskej župy poslať veľa zaujímavých návrhov na ďalších laureátov Ceny ŽSK .

/ 3409 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.