Nové učebne SOŠ stavebnej priblížia študentov k praxiNovými učebňami pre odbory inštalatér a technik energetických zariadení budov sa môže pochváliť SOŠ stavebná v Žiline. Sú vybavené najmodernejšími technológiami v oblasti energetiky. Kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlá, fotovoltaické články či solárne kolektory. Na nich si žiaci overia, ako sú na tom s vedomosťami. Vytvorenie nových učební stálo 210 tisíc Eur a financované bolo z rozpočtu školy a Žilinského samosprávneho kraja.

/ 3377 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.