Kritický úsek cesty v Oravskej Lesnej opravia v najbližších dňochCesta II. triedy medzi obcami Oravská Lesná a Zakamenné robí vodičom vrásky na čele. Frézovanie oslabilo vrchný kryt a mrznúcimi cyklami sa povrch vozovky každodenne zhoršuje. Keďže počasie nedovoľuje komplexnú opravu vyasfaltované budú aspoň najviac problémové úseky. A to už v tomto týždni. Hlavným dôvodom neskorého začiatku prác je dĺžka verejného obstarávania na opravu cesty. Prihlásilo sa 21 uchádzačov a celé obstarávanie trvalo viac ako jeden rok. Súvislú vrstvu asfaltu dostane cesta v prvých jarných mesiacoch.

/ 3376 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.