Kam po skončení základnej školy? ŠTUDUJ DOPRAVU!Cieľom organizátorov je podnietiť záujem žiakov základných škôl o štúdium a prácu v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia. Štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy poskytne ich absolventom kvalitné odborné vzdelanie a široké možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
Školáci si mohli vyskúšať riadenie dopravy, rušňa, aj kamióna.
oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel a prácou na železnici aj prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora.

/ 3370 Articles

Red

Comments Closed

Comments for this post are now closed.